244/1989

Given i Helsingfors den 10 mars 1989

Lag om ändring av 40 och 141 §§ kommunallagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 40 § 1 mom. 1 punkten och 141 § 1 mom. kommunallagen av den 10 december 1976 (953/76) som följer:

40 §
Valbarhet

Valbar till fullmäktig är icke:

1) landshövding, kanslichef och avdelningschef vid länsstyrelse, länsrättsöverdomare eller länsrättsdomare;


141 §
Besvärsmyndighet

Besvär anförs hos länsrätten, om inte något annat stadgas nedan. Vid besvär över beslut av en mellankommunal ombudsstämma eller ett kommunalförbunds myndighet bestäms frågan om behörig länsrätt enligt de grunder som enligt 136 § gäller för länsstyrelsen såsom underställningsmyndighet.Denna lag träder i kraft den 1 november 1989.

Regeringens proposition 65/88
Andra lagutsk. bet. 12/88
Stora utsk. bet. 157/88

Helsingfors den 10 mars 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.