196/1989

Given i Helsingfors den 27 februari 1989

Förordning om ändring av förordningen om utrikesförvaltningen

På föredragning av utrikesministern

ändras i förordningen den 31 december 1986 om utrikesförvaltningen (1069/86) 27 § 1 mom. 1 och 2 punkten samt 28 § 1 mom., sådana de lyder i förordning av den 22 januari 1988 (55/88), samt

fogas till förordningens 58 § 3 mom., sådant det lyder i sistnämnda förordning, en ny 14 a punkt som följer:

27 §

Inom utrikesförvaltningen finns följande tjänster:

1) tjänster inom det enhetliga tjänstesystemet: utrikesråd, legationsråd, utrikessekreterare, administrativ utrikessekreterare, translator, attaché, administrativ attaché, avdelningssekreterare, byråsekreterare, byråfunktionär, expeditionsvakt, vaktmästare, biträdande vaktmästare,

2) speciella tjänster vid ministeriet: statssekreterare, understatssekreterare, lagstiftningsråd, generalsekreterare, biträdande generalsekreterare, specialforskare, överinspektör, övertranslator, redovisningschef, säkerhetschef, överrevisor, ekonomisekreterare, telekommunikationschef, ADB-chef, byråingenjör, translator, kamrer, upphandlingssekreterare, utbildningssekreterare, utredningssekreterare, samarbetssekreterare, kontorsförman, arkivarie, telekommunikationssekreterare, arkivamanuens, bibliotekarie, revisor, biblioteksamanuens, notarie, redovisningssekreterare, kurssekreterare, radiotelegrafist, registrator, huvudbokförare, vaktmästerichef, bokförare, lagerförvaltare, telefonist, arkivbiträde, städare,


28 §

Republikens president utnämner på framställning av statsrådet utan att tjänsterna ledigförklaras statssekreterare, understatssekreterare, utrikesråd, lagstiftningsråd, biståndsråd, legationsråd, pressråd, generalsekreterare, biträdande generalsekreterare, ADB-chef, specialforskare, överinspektör, säkerhetschef, övertranslator, redovisningschef, telekommunikationschef, utrikessekreterare, pressekreterare och biståndssekreterare.


58 §

För följande tjänster inom utrikesförvaltningen krävs utöver föreskriven kunskap i finska och svenska:


14 a) för tjänsten som generalsekreterare, biträdande generalsekreterare, ADB-chef och specialforskare högre högskoleexamen, förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde samt den språkkunskap som behövs för att sköta tjänsten,Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1989.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 27 februari 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Utrikesminister
Pertti Paasio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.