150/1989

Utfärdat i Helsingfors den 31 januari 1989

Inrikesministeriets beslut om överföring av vissa lägenheter, en lägenhetsdel och områden från Rautalampi och Vesanto kommuner till Tervo kommun

Inrikesministeriet har med stöd av 14 § 2 mom. lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/77) beslutat:

1 §

Från Juurikkaniemi by i Vesanto kommun överförs till Tervo kommun lägenheterna Haapala 7:7 och Kumpulahti 7:28 i sin helhet samt inom lägenheternas område belägna allmänna och samfällda områden.

2 §

Från Haapamäki by i Rautalampi kommun överförs till Tervo kommun en del av lägenheten Metsäsaikari 7:31 samt inom lägenhetsdelens område belägna allmänna och samfällda områden.

3 §

Överföringarna föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1990.

Helsingfors den 31 januari 1989

Inrikesminister
Jarmo Rantanen

Yngre regeringssekreterare
Kerttu Ilonen-Arjas

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.