105/1989

Given i Helsingfors den 3 februari 1989

Lag om ändring av 45 § gymnasielagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 45 § gymnasielagen av den 27 maj 1983 (477/83), sådant detta lagrum lyder delvis ändrat genom lag av den 16 april 1987 (418/87), som följer:

45 §

En tjänsteinnehavare och en timlärare har rätt till ålders-, invalid-, arbetslöshets- och deltidspension av statens medel i tillämpliga delar enligt de stadganden som gäller för den som står i tjänste- eller arbetsförhållande till staten. Den pensionsgrundande lönen bestäms utgående från avlöningen enligt det kommunala tjänstekollektivavtal som godkänts såsom grund för statsandel, och enligt denna lag.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989.

Om ikraftträdandet av denna lag gäller i tillämpliga delar vad som stadgas om ikraftträdandet av lagen om ändring av lagen om statens pensioner (103/89).

Regeringens proposition 160/88
Socialutsk. bet. 31/88
Stora utsk. bet. 193/88

Helsingfors den 3 februari 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.