96/1989

Given i Helsingfors den 3 februari 1989

Förordning om fördelningen av de socialskyddsavgifter som inflyter under år 1989

På föredragning av social- och hälsovårdsministern stadgas med stöd av 16 § 2 mom. lagen den 4 juli 1963 om arbetsgivares socialskyddsavgift, sådant detta lagrum lyder i lag av den 29 december 1972 (957/72):

1 §

Arbetsgivares för år 1989 utan särskild debitering erlagda socialskyddsavgifter skall anses fördelade enligt följande:

1) då staten, andra statliga inrättningar än de affärsverk på vilka tillämpas lagen om statens affärsverk (627/87), landskapet Åland och de kommunala affärsverken är löneutbetalare

arbetsgivares socialskyddsavgifts procent folkpensionsavgift % sjukförsäkringsavgift %
6,90 64,493 35,507

2) då kommun och kommunalförbund är löneutbetalare

arbetsgivares socialskyddsavgifts procent folkpensionsavgift % sjukförsäkringsavgift %
8,15 54,601 45,399

3) då evangelisk-lutherska kyrkan och dess församling samt församlingsförbund, ortodoxa kyrkosamfundet och dess församling är löneutbetalare

arbetsgivares socialskyddsavgifts procent folkpensionsavgift % sjukförsäkringsavgift %
8,40 52,976 47,024

4) då någon annan än en i 1, 2 eller 3 punkten avsedd arbetsgivare är löneutbetalare

arbetsgivares socialskyddsavgifts procent folkpensionsavgift % sjukförsäkringsavgift %
5,10 76,471 23,529
6,15 80,488 19,512
6,75 82,222 17,778

Arbetsgivares för år 1989 på grund av debitering erlagda socialskyddsavgifter skall anses fördelade enligt följande:

folkpensionsavgift % sjukförsäkringsavgift %
78,0 22,0
2 §

Arbetsgivares under år 1989 influtna för år 1988 och tidigare år erlagda socialskyddsavgifter skall anses fördelade enligt följande:

1) arbetsgivares barnbidragsavgift 0,4 %

2) arbetsgivares folkpensionsavgift 77,9 %

3) arbetsgivares sjukförsäkringsavgift 21,7 %

3 §

Denna förordning träder i kraft den 8 februari 1989, likväl så, att den även tillämpas på arbetsgivares socialskyddsavgifter som har debiterats tidigare och influtit den 1 januari 1989 eller därefter.

Helsingfors den 3 februari 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Helena Pesola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.