88/1989

Utfärdat i Helsingfors den 26 januari 1989

Statsrådets beslut om ändring av 4 § statsrådets beslut om understöd till föräldrar för sjukvård och rehabilitering av barn

Statsrådet har vid föredragning från social- och hälsovårdsministeriet ändrat 4 § i sitt beslut av den 21 januari 1988 om understöd till föräldrar för sjukvård och rehabilitering av barn (47/88) som följer:

4 §

Till förälder med barn under sju år, som på sjukhus i enlighet med läkares föreskrifter deltar i vården eller rehabiliteringen av barnet, kan understöd betalas även om barnets sjukdom inte är svår. Understöd kan betalas även då förälder på sjukhuspoliklinik i enlighet med läkares föreskrifter, på grund av svår eller tidskrävande behandling, deltar i vården eller rehabiliteringen av barnet.


Detta beslut träder i kraft den 1 mars 1989.

Helsingfors den 26 januari 1989

Social- och hälsovårdsminister
Helena Pesola

Tf. yngre regeringssekreterare
Anja Kairisalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.