54/1989

Utfärdat i Helsingfors den 18 januari 1989

Finansministeriets beslut om temporär ändring av 2 § finansministeriets beslut om den undre gränsen och uppbördsraterna för förskott

Finansministeriet har till 2 § beslutet om den undre gränsen och uppbördsraterna för förskott av den 22 december 1982, sådan den lyder i beslut av den 21 september 1988 (806/88), temporärt fogat ett nytt 2 mom., som följer:

2 §

Med avvikelse från det som stadgas i 1 mom. uppbärs förskottsuppbördsraten för februari månad 1989 samtidigt med uppbördsraten för mars månad.


Detta beslut träder i kraft den 1 februari 1989.

Det tillämpas på förskott som skall uppbäras under år 1989.

Helsingfors den 18 januari 1989

Minister
Ulla Puolanne

Äldre regeringssekreterare
Helena Ikonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.