36/1989

Given i Helsingfors den 13 januari 1989

Lag om ändring av 3 § lagen om arbetarskyddsfonden

I enlighet med riksdagens beslut ändras 3 § lagen den 6 april 1979 om arbetarskyddsfonden (407/79) som följer:

3 §
Tillsyn över fonden

Tillsyn över arbetarskyddsfondens verksamhet utövas av arbetsministeriet.

Ministeriet fastställer fondens stadgar och utnämner medlemmarna i det organ som utövar den högsta beslutanderätten inom fonden samt personliga suppleanter för dem, på förslag av arbetsgivarnas och arbetstagarnas mest representativa centralorganisationer, samt från arbetsministeriets förvaltningsområde.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 1989.

Det organ som avses i 3 § 2 mom. och som är verksamt när lagen träder i kraft fortsätter sin verksamhet den tid som bestämdes när det tillsattes.

Regeringens proposition 100/88
Grundlagsutsk. bet. 6/88
Stora utsk. bet. 159/88

Helsingfors den 13 januari 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Statsminister
Harri Holkeri

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.