6/1989

Utfärdat i Helsingfors den 2 januari 1989

Finansministeriets beslut om skattefrihet för priser vid konsttävlingar år 1989

Finansministeriet har med stöd av 65 § lagen om skatt på inkomst och förmögenhet av den 29 december 1988 (1240/88) på framställning av undervisningsministeriet beslutat:

1 §

De i detta beslut nämnda tävlingarna är sådana i 65 § lagen om skatt på inkomst och förmögenhet avsedda nationella eller internationella, i konstnärligt hänseende betydelsefulla tävlingar på konstens område som anordnas under år 1989 och i vilka priserna inte anses såsom skattepliktig inkomst.

2 §
Filmkonst

Risto Jarva-pristävlingen vid Tammerfors filmfestival;

Den internationella kortfilmstävlingen vid Tammerfors filmfestival;

Den inhemska kortfilmstävlingen vid Tammerfors filmfestival.

3 §
Litteratur

Boktävlingen Kirjoita nuorten kirja som anordnas av Werner Söderström Oy;

Arvid Mörne-tävlingen som anordnas av Svenska Folkskolans Vänner;

Science fiction- och fantasinovelltävlingen anordnad av Tampereen Science Fiction Seura r.y.;

Bildboktävlingen Lasten Oman Kirjakerhon kuvakirjakilpailu anordnad av Suomen Nuorisokirjailijat r.y.

4 §
Bildkonst

Tävlingarna i bildkonst anordnade av statens konstverkskommission;

Tävlingen i ett minnesmärke för fredsarbetet anordnad av Åbo stad;

Tävlingen i skapandet av en 125-års jubileumsmedalj anordnad av Finlands Konstnärsgille;

Tävlingen om årsmedaljen för år 1989 anordnad av Gillet för Medaljkonst i Finland;

Tävlingen i ett konstverk i Esbo kulturcentrums lokaliteter anordnad av Esbo stads kulturnämnd.

5 §
Byggkonst

Allmän arkitekttävling för torgområdet anordnad av Kiuruvesi kommun.

6 §
Miljökonst

Tävlingen i en skulpturgata år 1989 anordnad av Uleåborgs stad;

Tävlingen i ett konstverk för Jyväsjärvi bro-område anordnad av Jyväskyläs stad;

Tävlingen i ett miljökonstverk i Esbo centrum anordnad av Esbo stads kulturnämnd.

7 §
Scenkonst

Tävlingen Vuoden nuori lausuja (Årets unga recitatör) anordnad av fonden Veikko Sinisalon rahasto och Suomen lausujain liitto r.y.

8 §
Tonkonst

Timo Mustakallio-sångtävlingen arrangerad av Timo Mustakallio-stiftelsen;

Helmi Maria Vesa-tävlingen anordnad av Sibelius-Akademin;

K.V. Leinos dragspelstävling anordnad av Keski-Suomen konservatorio;

Kompositions- och textskrivningstävling för big band och sångsolister anordnad av Säveltäjät ja sanoittajat ELVIS r.y.;

Kavalkad av sjömanssånger i anslutning till sjömanssångfestivalen anordnad av Kotkan meripäivät Oy;

Tävling för jazzband arrangerad av Suomen Jazzliitto r.y.;

Finländska mästerskapstävlingarna för spelmanslag anordnad av Sepän Soitto r.y.;

Tävling i finländska mästerskapet för rockband anordnad av Rockmuusikot r.y.;

Kavalkad av särpräglad musik som anordnas av Työväen sivistysliiton Etelä-Hämeen piirijärjestö r.y. i samband med Työväen musiikkitapahtuma (Arbetarnas musikevenemang);

Tävlingarna om spelmansmästerskapet i dragspels-FM och kompositionstävling i dragspelslåtar anordnade av Sata-Häme Soi r.y. samt tävlingarna Kultainen Harmonikka och Hopeinen Harmonikka som arrangeras av Sata-Häme Soi r.y. gemensamt med Suomen Harmonikkaliitto r.y. och MTV;

Kangasniemisångtävlingen för unga sångare anordnad av Kangasniemen musiikkiystävät r.y.;

Folkmusiktävlingen anordnad av Kansanmusiikki-institutet och folkmusikfestivalen i Kaustby;

Kompositionstävlingen för stråkorkestermusik anordnad av Luovan Säveltaiteen edistämissäätiö;

Riksomfattande tävlingar för sångsolister arrangerad av Villmanstrands stad;

Den internationella Tulindberg-stråkkvartettävlingen anordnad av musiknämnden i Uleåborgs stad;

Mirjam Helin-sångtävlingen anordnad av Finlands Kulturfond;

VII riksomfattande violintävlingen anordnad av Kuopion Musiikinystäväin Yhdistys r.y.;

Den nordiska musiktävlingen i valthorn anordnad av Mikkelin Musiikinystäväin Yhdistys r.y.;

Kompositionstävling anordnad av Kanteleliitto r.y.;

Esbo musikskolas tävling i kammarmusik arrangerad av Esbo musikskolas understödsförening r.f.;

Pelimannikisa 89 anordnad av Eteläpohjalaiset Spelit Kansanmusiikkiyhdistys r.y.;

Sångtävlingen för ensembler anordnad av Tampereen Sävel r.y. och Kalle Kaiharis kulturfond;

Internationella gitarrtävlingar vid den nordiska gitarrfestivalen anordnad av Nordisk Gitarrfestival r.f.;

Den internationella orgeltävlingen i Lahtis anordnad av Lahden Kansainvälinen Urkuviikko r.y.;

Nordkalottens mästerskapstävlingar i dragspel anordnad av kulturnämnderna i Torneå och Haparanda städer;

Kompositionstävlingen MESSU 2000 anordnad av Valtakunnallisten Kirkkomusiikkijuhlien Keskustoimikunta.

9 §
Konstindustri

Designtävlingen för gravmonument anordnad av Kyrkostyrelsen, Suomen Kirkon Seurakuntatoiminnan Keskusliitto och Helsingfors evangelisk-lutherska församlingars kyrkliga samfällighet;

Tävling med anledning av 110-årsjubileet för Finska Handarbetets Vänner anordnad av Finska Handarbetets Vänner Ab;

Tävling i föremål i anslutning till té anordnad av Térådet i Finland;

Tävling i en affisch för tävlingen Årets bästa affischer arrangerad av Graafiset Muotoilijat GM r.y. och Grafia r.f.

10 §
Danskonst

Danskavalkaden Arktiset Askeleet anordnad av Tanssialan Tuki och konstkommissionen i Uleåborgs län och kulturnämnden i Uleåborgs stad.

11 §
Fotografikonst

Tävlingen Kameralehden Kevät anordnad av Kameraseura r.y. och Kameralehti;

En stortävling arrangerad av Kameraseura r.y.;

Tävlingen Vuoden luontokuva anordnad av Suomen Luonnonvalokuvaajat r.y.;

Tävlingen Årets pressbild anordnad av Finlands Pressfotografer r.f.;

Tävlingen De Ungas Utställning - vardagskonst anordnad av Valokuvataiteen seura r.y.;

Foto Finlandia-tävlingen arrangerad av Finlands fotoorganisationers centralförbund Finnfoto r.f.

12 §

Detta beslut träder i kraft den 2 januari 1989. Det tillämpas vid beskattningen för år 1989.

Helsingfors den 2 januari 1989

Minister
Ulla Puolanne

Tf. äldre regeringssekreterare
Marja-Liisa Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.