Ursprungliga författningar: 1988

1000/1988
Förordning om avgifter för byggnadsförvaltningens prestationer
999/1988
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Sverige om skötseln av riksgränsen mellan Finland och Sverige
998/1988
Lag om ändring av 2 § lagen om avträdelsepension
997/1988
Lag om ändring av 14 § lagen om statens spannmålsförråd
996/1988
Finlands Banks beslut angående ändring av Finlands Banks beslut om tillämpning av statsrådets beslut om verkställighet av valutalagen
995/1988
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om förhöjning av vissa underhållsbidrag och underhållsstöd till följd av att levnadskostnadsindex stigit
994/1988
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om fastställande av i 10 § lagen om pension för lantbruksföretagare avsedd basprocent och i 9 § lagen om pension för företagare avsedd premieprocent
993/1988
Förordning om verkställighet av lagen om krigsförsäkring
992/1988
Förordning om ändring av 4 § förordningen innefattande reglemente för pensionsskyddscentralen
991/1988
Förordning angående ändring av 4 § förordningen om semester för personer i strålningsfarligt sjukhusarbete
990/1988
Förordning om ändring av förordningen om vårdbidrag för barn
989/1988
Förordning om handikappbidrag
988/1988
Lag om betalning av fronttillägg utomlands
987/1988
Lag om exceptionellt fastställande av tilläggsränta enligt 18 § lagen om skada, ådragen i militärtjänst
986/1988
Lag om ändring av 26 och 27 §§ folkpensionslagen
985/1988
Lag om ändring av 4 § lagen om accis på foderblandningar
984/1988
Lag om ändring av 4 § lagen om accis på gödselmedel
983/1988
Justitieministeriets beslut om höjning av de skyddade beloppen av lön vid utmätning
982/1988
Justitieministeriets beslut om partiellt ibruktagande av ett lagfarts- och inteckningsregister i Pieksämäki domsaga
981/1988
Statsrådets beslut om ändring av 1 § i statsrådets beslut om högsta tillåtna antalet renar samt betesavgifterna
980/1988
Förordning om ändring av förordningen om jämställdhetsombudsmannen och jämställdhetsnämnden
979/1988
Förordning om avgifter till vilt- och fiskeriforskningsinstitutet
978/1988
Förordning om ändring av vissa tjänstebenämningar inom lantmäteriförvaltningen
977/1988
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster inom lantmäteriförvaltningen
976/1988
Förordning om ändring av förordningen om skifte
975/1988
Förordning om ikraftträdande av avtalet med Indonesien om ekonomiskt, industriellt och teknologiskt samarbete
974/1988
Lag om ändring av 5 § lagen om bostadsbidrag
973/1988
Lag om ändring av 12 § lagen om främjande av skärgårdens utveckling
972/1988
Förordning om ändring av fordonsförordningen
971/1988
Förordning om avgifter för Bilregistercentralens och dess besiktningsställens åtgärder
970/1988
Trafikministeriets beslut om ändring av trafikministeriets beslut om tillämpning av förordningen om fordons besiktning och registrering
969/1988
Förordning om ändring av förordningen om fordons besiktning och registrering
968/1988
Förordning om ändring av gruvförordningen
967/1988
Förordning om undervisningen vid Ålands tekniska läroverk
966/1988
Förordning om sommartid år 1989
965/1988
Lag om ändring av 1 § lagen om rätt för statsrådet att föryttra statens ägande mineralfyndigheter samt för deras utnyttjande erforderliga jordområden
964/1988
Lag om ändring av 2 och 5 §§ lagen om den evangelisk-lutherska kyrkans tjänstekollektivavtal
963/1988
Lag om ändring av 3 a och 3 b §§ lagen om Teollisen Kehitysyhteistyön Rahasto Oy - Fonden för Industriellt Utvecklingssamarbete Ab benämnda aktiebolag
962/1988
Förordning om ändring av förordningen om handels- och industriministeriet
961/1988
Lag om ändring av 5 § lagen om skatt på motorfordon
960/1988
Lag om ändring av 7 § lagen om bil- och motorcykelskatt
959/1988
Lag om ändring av lagen om sockeraccis
958/1988
Lag om ändring av lagen om proteinaccis
957/1988
Lag om ändring av lagen om tjänster och befattningar vid hovrätterna
956/1988
Lag om ändring av lagen angående omsättningsskatterätt
955/1988
Lag om ändring av 5 § lagen om arbetsdomstolen
954/1988
Lag om ändring av 293 a § lagen om skifte
953/1988
Lag om ändring av 1 § lagen om stämningsmän
952/1988
Lag om upphävande av 4 § lagen om marknadsdomstolen
951/1988
Lag om ändring av lagen om försäkringsdomstolen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.