Ursprungliga författningar: 1988

1050/1988
Ändringar i statsförslaget för år 1988
1049/1988
Förordning om ändring av 11 § omsättningsskatteförordningen
1048/1988
Lag om temporär ändring av lagen om undantag beträffande vissa livsmedel från lagen angående omsättningsskatt
1047/1988
Lag om ändring av lagen angående omsättningsskatt
1046/1988
Handels- och industriministeriets beslut om de formulär som avses i lagen om konsumentskydd vid fastighetsförmedling
1045/1988
Inrikesministeriets beslut om förhöjning av parkeringsbot
1044/1988
Försvarsministeriets beslut om verkställighet och tillämpning av förordningen om ljusen och signalfigurerna på örlogsfartyg och vissa andra fartyg
1043/1988
Inrikesministeriets beslut om överföring av en lägenhetsdel och områden från Sysmä kommun till Heinola landskommun
1042/1988
Inrikesministeriets beslut om överföring av en lägenhet från Rautjärvi kommun till Ruokolahti kommun
1041/1988
Inrikesministeriets beslut om överföring av vissa lägenheter, lägenhetsdelar och områden från Ranua kommun till Rovaniemi landskommun
1040/1988
Statsrådets beslut om ändring av 12 § statsrådets beslut angående grunderna för planering och uppförande av grundskolbyggnader och gymnasiebyggnader samt normalpris för dessa byggnader
1039/1988
Statsrådets beslut om fastställande av vissa i lagen om statsandelar och -understöd åt grundskolor, gymnasier och allmänna bibliotek avsedda markbelopp
1038/1988
Förordning om ändring av förordningen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården
1037/1988
Lag om ändring av passlagen
1036/1988
Trafikministeriets beslut om ändring av 2 § trafikministeriets beslut om centralflygstationer och deras verksamhetsområden
1035/1988
Statsrådets beslut angående intäktsgrunderna vid beskattningen av inkomster som erhållits av skogsbruk
1034/1988
Förordning om ändring av förordningen om avgifter för statistikcentralens prestationer
1033/1988
Förordning om ändring av 6 § förordningen om avgifter inom folkbokföringens lokalförvaltning
1032/1988
Förordning om ändring av förordningen om bevakningsföretagsnämnden
1031/1988
Förordning om ändring av förordningen om avgifter till polisen
1030/1988
Förordning om vissa tjänsteregleringar vid inrikesministeriet
1029/1988
Förordning om ändring av förordningen angående omsättningsskatterätten
1028/1988
Förordning om ändring av förordningen om skifte
1027/1988
Förordning om ändring av förordningen om marknadsdomstolen
1026/1988
Lag om endomarförfarande i brottmål
1025/1988
Statsrådets beslut om bly- och bensenhalten i motorbensin
1024/1988
Statsrådets beslut om statsrådets svenska språknämnd
1023/1988
Lag om ändring av lagen om temporära arrangemang för sänkning av räntan på vissa bostadslån samt för anstånd med amorteringar och räntor på dem
1022/1988
Lag om ändring av 22 § lagen om utjämningsavgift för grädde samt mjölk med låg fetthalt
1021/1988
Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt
1020/1988
Lag om temporär ändring av den till lagen om importavgifter fogade importavgiftstabellen
1019/1988
Lag om ändring av lagen om accis på gödselmedel
1018/1988
Lag om ändring av 4 § lagen om accis på gödselmedel
1017/1988
Finlands Banks meddelande om den räntefot som svarar mot Finlands Banks gällande grundränta
1016/1988
Statsrådets beslut innehållande allmän anvisning om skäliga hyror för bostäder med centralvärme på vissa orter
1015/1988
Statsrådets beslut innefattande allmän anvisning beträffande maximibeloppen för förhöjningar av bostadslägenheters hyror
1014/1988
Statsrådets beslut angående ersättningar till kommunerna inom landskapet Åland för handhavande av utdelnings- och övervakningsuppgifter beträffande lantbruksstödet
1013/1988
Förordning om ändring av 28 och 34 §§ förordningen om lantbruksförvaltningen
1012/1988
Förordning om ändring av 14 § förordningen om produktion av högklassigt frö- och plantmaterial vid lantbrukets forskningscentral
1011/1988
Förordning om en skyddszon kring centralen för utsädespotatis
1010/1988
Lag om en skyddszon kring centralen för utsädespotatis
1009/1988
Lag om ändring av 1 § lagen om havsforskningsinstitutet
1008/1988
Lag om ändring av 3 § lagen om ministeriernas i statsrådet antal och allmänna verksamhetsområde
1007/1988
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om arvoden för virkesmätning
1006/1988
Statsrådets beslut angående ändring av 4 § statsrådets beslut om markens externa värde
1005/1988
Statsrådets beslut om upphävande av statsrådets beslut om kreditvillkor vid avbetalningshandel med vissa varor
1004/1988
Skattestyrelsens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av åker och täckdikningstillägg
1003/1988
Skattestyrelsens beslut om grunderna för och beloppen av resekostnadsersättningar som skall betraktas såsom skattefria vid beskattningen för år 1988
1002/1988
Trafikministeriets beslut om tillämpning av radiolagen och radioförordningen på innehav och användning av radiosändare på utländska fartyg eller luftfartyg som rör sig på finskt område
1001/1988
Förordning om avgifter för radioexamen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.