Ursprungliga författningar: 1988

1150/1988
Lag om ändring av ikraftträdelsestadgandet i lagen om temporär ändring av läroavtalslagen
1149/1988
Lag om ändring av läroavtalslagen
1148/1988
Lag om auktoriserade translatorer
1147/1988
Lag om ändring och temporär ändring av lagen om statsandelar och statsunderstöd till grundskolor, gymnasier och allmänna bibliotek
1146/1988
Lag om statsandelar och statsunderstöd för museer
1145/1988
Lag om förvaltningsnämnden för Sveaborg
1144/1988
Trafikministeriets beslut om upphävande av ministeriets för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena beslut angående dieseldrivna motorfordon
1143/1988
Trafikministeriets beslut om ett delvist upphävande av 4 § trafikministeriets beslut om person- och paketbilars släpvagnar och koppling av dem
1142/1988
Trafikministeriets beslut om ändring av trafikministeriets beslut om verkställighet av fordonsförordningen
1141/1988
Förordning om transport av farliga ämnen på väg
1140/1988
Förordning om de avgifter som skall uppbäras för besiktning av hissar
1139/1988
Förordning om de avgifter som skall uppbäras för besiktning av elanläggningar
1138/1988
Förordning om de avgifter som skall uppbäras för övervakning av elarbeten
1137/1988
Lag om främjande av användningen av inhemska energikällor samt av energisparande och införande av ny energiproduktionsteknologi
1136/1988
Förordning om vissa tjänstearrangemang inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
1135/1988
Förordning om ändring av statstjänstemannaförordningen
1134/1988
Förordning om uppbörd av växtinspektionsavgifter i samband med import
1133/1988
Förordning om det jubileumsmynt som präglas med anledning av världsmästarskapstävlingarna i skidning i Lahtis år 1989
1132/1988
Förordning om ändring av utsökningsförordningen
1131/1988
Förordning om ändring av 11 § förordningen om indrivning av skatter och avgifter på utsökningsväg
1130/1988
Förordning om ändring av förordningen om verkställighet av bötesstraff
1129/1988
Förordning om upphävande av 16 § militära rättegångsförordningen
1128/1988
Förordning om upphävande av 8 § förordningen om rättegång i hyresmål
1127/1988
Förordning om ändring av förordningen om fri rättegång
1126/1988
Lag om ändring av 28 § militära rättegångslagen
1125/1988
Lag om ändring av lagen om fri rättegång
1124/1988
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster inom distrikts- och lokalförvaltningen av arbetskraftsärenden
1123/1988
Förordning om ändring av förordningen om arbetskraftsattachéer
1122/1988
Förordning om ändring av förordningen om distrikts- och lokalförvaltningen av arbetskraftsärenden
1121/1988
Förordning om ändring av sysselsättningsförordningen
1120/1988
Förordning om ändring av 5 § förordningen om strålningsskydd
1119/1988
Förordning om ändring av 1 § narkotikaförordningen
1118/1988
Förordning om ändring av förordningen om medicinalstyrelsen
1117/1988
Förordning om inrättande av vissa tjänster vid polisen
1116/1988
Förteckning angående uttaxering per skattöre år 1989
1115/1988
Statsrådets beslut om ändring av vissa tullar och importavgifter samt accis på livsmedelsprodukter
1114/1988
Förordning om upphävande av 8 § 1 punkten beskattningsförordningen
1113/1988
Förordning om ändring av förordningen om förskottsuppbörd
1112/1988
Lag om ändring av 2 och 4 §§ lagen om avdrag för energiinvesteringar vid omsättningsbeskattningen
1111/1988
Lag om ändring av 4 § lagen om avvikelser från lagen angående omsättningsskatt i fråga om vissa produktiva investeringar
1110/1988
Lag om skatteskalorna och skatteprocentsatserna vid statsbeskattningen för 1989
1109/1988
Lag om ändring av 4 § lagen om skattelättnader för främjande av produktionsverksamheten
1108/1988
Lag om ändring av 6 och 7 §§ lagen om skatt på vissa försäkringspremier
1107/1988
Lag om Oy Alko Ab:s skattskyldighet vid kommunalbeskattningen
1106/1988
Lag om ändring av 10 § lagen om utjämningsskatt
1105/1988
Statsbudgeten för Republiken Finland för 1989 Given i Helsingfors den 23 december 1988
1104/1988
Statsrådets beslut angående intäktsgrunderna vid beskattningen av inkomster som erhållits av renskötsel
1103/1988
Statsrådets beslut om grunderna för bostadsbidraget
1102/1988
Statsrådets beslut om temporär sänkning av räntan på vissa bostadslån
1101/1988
Miljöministeriets beslut om ränta på vissa räntestödslån

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.