Ursprungliga författningar: 1988

1200/1988
Förordning om ikraftträdande av avtalet med Senegal om ekonomiskt och tekniskt samarbete
1199/1988
Förordning om ikraftträdande av avtalet med Jordanien om ekonomiskt, industriellt och teknologiskt samarbete
1198/1988
Förordning om ikraftträdande av protokollet om ändring av överenskommelsen med Sovjetunionen angående varuutbyte och betalningar under åren 1986-1990
1197/1988
Lag om skolan Anna Tapion koulu
1196/1988
Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt
1195/1988
Lag om ändring av 2 och 5 §§ lagen om vissa räntestödslån av kreditanstalters medel
1194/1988
Lag om temporär ändring av lagen om statens konjunkturfond
1193/1988
Statsrådets beslut om arbetslöshetsförsäkringspremie under år 1989
1192/1988
Förordning om ändring av förordningen om ersättningar för service vid statliga verksamhetsenheter för socialvården och hälsovården
1191/1988
Förordning om ändring av 3 § förordningen innefattande instruktion för alkoholbolagets förvaltningsråd
1190/1988
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster vid olycksfallsverket
1189/1988
Förordning om ändring av 4 a § förordningen om avgifter och ersättningar som skall uppbäras vid hälsovårdscentral
1188/1988
Förordning om ändring av 2 a § förordningen om avgifter som uppbärs för sinnessjukvård
1187/1988
Förordning om ändring av 1 a § förordningen om vissa avgifter, ersättningar och arvoden vid sjukvårdsinrättningar
1186/1988
Förordning om ändring av förordningen om avbytarservice för lantbruksföretagare
1185/1988
Lag om ändring av 1 och 2 kap. lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare
1184/1988
Lag om rehabilitering av frontveteraner
1183/1988
Lag om ändring av 6 § folkhälsolagen
1181/1988
Förordning om ändring av förordningen om avgifter till teknologiska utvecklingscentralen
1180/1988
Förordning angående ändring av den prislista som ansluter sig till förordningen om avgifter till statens tekniska forskningscentral för utförda prestationer
1179/1988
Förordning angående ändring av 4 § förordningen om konstnärsprofessurer och om statens konstnärsstipendier
1178/1988
Lag om ändring av 3 § lagen om konstnärsprofessurer och om statens konstnärsstipendier
1177/1988
Lag om ändring av sjömanslagen
1176/1988
Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om handläggning av ärenden angående styrning av investeringar i finanspolitiska ministerutskottet
1175/1988
Förordning om ändring av förordningen angående sjöfartsväsendets förvaltning
1174/1988
Förordning om avgifter för sjöfartsväsendets prestationer
1173/1988
Förordning om ändring av förordningen om farledsavgift
1172/1988
Förordning om ändring av förordningen om lotsningstaxa
1171/1988
Förordning om inrättande av en tjänst vid försvarsmakten
1170/1988
Lag om ändring av 3 § lagen om hälsovården inom försvarsmakten
1169/1988
Lag om ändring av värnpliktslagen
1168/1988
Lag om regionalpolitik
1167/1988
Finansministeriets beslut om grunderna för återanskaffningsvärdet hos vattenkraftverk och dess konstruktioner
1166/1988
Statsrådets beslut om fiskevårdsavgiftens och pilkfiskeavgiftens belopp
1165/1988
Förordning om jakt på björn, varg och järv
1164/1988
Förordning om ändring av vissa tjänstebenämningar inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
1163/1988
Lag om ändring av 20 § lagen om lägenheters samfällda vägars och avloppsdikens samt med dem jämförbara områdens upphörande att vara samfälligheter
1162/1988
Lag om ändring av 192 § lagen om skifte
1161/1988
Lag om ändring av lagen om lantmäteriavgift
1160/1988
Lag om upphävande av lagen om statens hästförädlingsanstalt
1159/1988
Lag om upphävande av lagen om statens forskningsanstalt för mjölkhushållning
1158/1988
Lag om lantbrukets forskningscentral
1157/1988
Lag om ändring av lagen om prisstöd för fiskfångst
1156/1988
Statsrådets beslut om ändring av 11 § i statsrådets beslut om anordnande av arbetsplatsutbildning som grundar sig på utbildningsavtal
1155/1988
Förordning om ändring av benämningarna på vissa tjänster inom undervisningsministeriets förvaltningsområde
1154/1988
Förordning om ändring av ikraftträdelsestadgandet i förordningen om temporär ändring av läroavtalsförordningen
1153/1988
Förordning om ändring av ikraftträdelsestadgandet i förordningen om temporär ändring av läroavtalsförordningen
1152/1988
Förordning om ändring av läroavtalsförordningen
1151/1988
Lag om ändring av ikraftträdelsestadgandet i lagen om temporär ändring av läroavtalslagen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.