Ursprungliga författningar: 1988

1250/1988
Lag om temporär ändring av inkomstskattelagen för gårdsbruk
1249/1988
Lag om ändring av lagen om koncernbidrag vid beskattningen
1248/1988
Lag om temporär ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
1247/1988
Lag om temporär ändring av 16 § lagen om skatt på motorfordon
1246/1988
Förordning om ändring av 16 § inkomstskatteförordningen för gårdsbruk
1245/1988
Förordning om ändring av beskattningsförordningen
1244/1988
Förordning om skatt på inkomst och förmögenhet
1243/1988
Lag om ändring av beskattningslagen
1242/1988
Lag om ändring av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet
1241/1988
Lag om ändring av lagen om förskottsuppbörd
1240/1988
Lag om skatt på inkomst och förmögenhet
1239/1988
Statsrådets beslut om ändring av tulltariffen och förteckningen över industritullar
1238/1988
Förordning om länsdelegationer
1237/1988
Lag om ändring av lagen om skatteuppbörd
1236/1988
Lag om ändring av beskattningslagen
1235/1988
Lag om ändring av 5 § inkomstskattelagen för gårdsbruk
1234/1988
Lag om ändring av lagen om koncernbidrag >vid beskattningen
1233/1988
Lag om temporär ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
1232/1988
Lag om gottgörelse för bolagsskatt
1231/1988
Skattestyrelsens beslut om uppskattandet av kostnader för arbetets utförande vid förskottsinnehållning
1230/1988
Trafikministeriets beslut om samfrekvenser för vissa radiosändare och om användningen av dem
1229/1988
Förordning om ändring av 1 § förordningen om arbetsgivares socialskyddsavgift
1228/1988
Lag om uppbördsfrihet i fråga om arbetsgivares barnbidragsavgift 1989
1227/1988
Lag om sjukförsäkringsavgiften och sjukförsäkringspremien för 1989
1226/1988
Lag om temporär ändring av folkpensionslagen
1225/1988
Förordning om inrättande av vissa tjänster vid miljöministeriet och inom dess förvaltningsområde
1224/1988
Förordning om ändring av 1 § förordningen om pension för lantbruksföretagare
1223/1988
Förordning om ändring av 1 och 10 §§ förordningen innefattande reglemente för lantbruksföretagarnas pensionsanstalt
1222/1988
Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare
1221/1988
Förordning om ändring av folkpensionsförordningen
1220/1988
Lag om ändring av 8 § lagen om handikappbidrag
1219/1988
Lag om ändring av 1 § lagen om vårdbidrag för barn
1218/1988
Lag om ändring av familjepensionslagen
1217/1988
Lag om ändring av folkpensionslagen
1216/1988
Lag om ändring av 3 § lagen angående införande av folkhälsolagen
1215/1988
Lag om ändring av 5 och 5 b §§ sjukförsäkringslagen
1214/1988
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om klassificering och påskrifter för hälsofarliga ämnen
1213/1988
Statsrådets beslut angående ändring av 13 § statsrådets beslut om fastställande av vissa i lagen om studiestöd avsedda belopp
1212/1988
Förordning om ändring av förordningen om Sibelius-Akademin
1211/1988
Förordning om Arktiska centret vid Lapplands högskola
1210/1988
Förordning om ändring av förordningen om Lapplands högskola
1209/1988
Förordning om ändring av förordningen om Vasa högskola
1208/1988
Förordning om ändring av förordningen om Åbo handelshögskola
1207/1988
Förordning om ändring av förordningen om Åbo universitet
1206/1988
Förordning om ändring av 4 § förordningen om Suomalais-venäläinen koulu benämnda skola
1205/1988
Förordning om ändring av 4 § förordningen om Helsingin ranskalainen koulu benämnda skola
1204/1988
Förordning om ändring av förordningen om studentexamen
1203/1988
Förordning om ändring av förordningen om statskontoret
1202/1988
Förordning angående fullmakter för de i lagen om statens affärsverk (627/87) avsedda affärsverken att uppta lån år 1989
1201/1988
Förordning angående fullmakter för statsrådet att uppta lån år 1989

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.