Ursprungliga författningar: 1988

150/1988
Förordning om skötseln av vissa vattenbyggnadsuppgifter
149/1988
Förordning angående ändring av 6 e § förordningen om pension för lantbruksföretagare
148/1988
Förordning om ändring av 1 och 2 §§ förordningen om styrning av husdjursproduktionen i vissa fall
147/1988
Förordning om ändring av 2 § förordningen om inlösen till staten av fastigheter, som skall säljas på exekutiv auktion
146/1988
Förordning om ändring av 8 § förordningen om lantbruksnämnder
145/1988
Förordning om ändring av naturnäringsförordningen
144/1988
Lag om ändring av jaktlagen
143/1988
Förordning om miljöministeriet
142/1988
Förordning om ändring av utlänningsförordningen
141/1988
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster vid polisen
140/1988
Förordning om handhavande av beredskapsuppgifter inom befolkningsskyddet i landskapet Åland
139/1988
Statsrådets beslut om utbildningsersättning till arbetsgivare för år 1988
138/1988
Förordning om ändring av förordningen om skydd för staten tillhöriga byggnader
137/1988
Förordning om ändring av benämningarna på vissa tjänster vid statliga yrkesläroanstalter som underlyder yrkesutbildningsstyrelsen
136/1988
Förordning om institutet för yrkesutbildningens förvaltningsområde
135/1988
Lag om institutet för yrkesutbildningens förvaltningsområde
134/1988
Statsrådets kungörelse om resultatet av det direkta valet av republikens president
133/1988
Statsrådets beslut om de undantag från stadgandena i folkpensionslagen som föranleds av överenskommelsen med Kanada om social trygghet
132/1988
Förordning om inrättande av vissa tjänster vid republikens presidents kansli och statsrådets kansli
131/1988
Förordning om ändring av förordningen om vakthållning på fartyg
130/1988
Förordning om ändring av förordningen om fartygsbemanning och fartygspersonalens behörighet
129/1988
Förordning om ändring av förordningen om undervisningsministeriet
128/1988
Förordning om upphävande av 7 § förordningen om registrering av födelser och dödsfall
127/1988
Lag om ändring av 6 § lagen om bostadsbidrag för pensionstagare
126/1988
Lag om ändring av 15 b § familjepensionslagen
125/1988
Lag om ändring av 1 och 8 §§ lagen om frontmannapension
124/1988
Lag om handikappbidrag
123/1988
Lag om ändring av folkpensionslagen
122/1988
Förordning angående ändring av 56 § förordningen om försvarsmakten
121/1988
Förordning om passgranskningsställen
120/1988
Förordning om ikraftträdande av protokollet om ändring av överenskommelsen om statlig upphandling
119/1988
Förordning om ändring av en biträdande professorstjänst i hälsovård vid Tammerfors universitet
118/1988
Lag om ändring av lagen om Åbo handelshögskola
117/1988
Lag om ändring av lagen om svenska handelshögskolan
116/1988
Lag om ändring av lagen om Helsingfors handelshögskola
115/1988
Lag om ändring av lagen om Villmanstrands tekniska högskola
114/1988
Lag om ändring av lagen om Tammerfors tekniska högskola
113/1988
Lag om ändring av lagen om Tekniska högskolan
112/1988
Lag om ändring av lagen om Lapplands högskola
111/1988
Lag om ändring av lagen om Vasa högskola
110/1988
Lag om ändring av lagen om Åbo universitet
109/1988
Lag om ändring av lagen om Joensuu universitet
108/1988
Lag om ändring av lagen om Uleåborgs universitet
107/1988
Finansministeriets beslut om måltidsersättningar som statsanställd skall erlägga
106/1988
Finansministeriets beslut om ersättningar som uppbärs för förmåner i anslutning till statens personalbostäder
105/1988
Statsrådets beslut om understöd för sänkande av räntekostnaderna för småtonnage
104/1988
Statsrådets beslut om förordnande av Kehitysaluerahasto Oy - Utvecklingsområdesfonden Ab att utöva verksamhet i vissa specialområdeskommuner
103/1988
Förordning angående ändring av 3 § förordningen om postavgifterna för tidningar
102/1988
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster inom utrikesförvaltningen
101/1988
Förordning om Finlands filmarkiv

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.