Ursprungliga författningar: 1988

300/1988
Lag om ändring av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården
299/1988
Lag om ändring av 44 § lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda
298/1988
Lag om ändring av sinnessjuklagen
297/1988
Lag om ändring av lagen om kommunala allmänna sjukhus
296/1988
Lag om ändring av lagen om nykterhetsarbete
295/1988
Handels- och industriministeriets beslut om benämningar enligt handelssed på vissa sillprodukter
294/1988
Statsrådets beslut om fördelningsgrunderna för understöd som beviljas för reparation av bostadsbyggnader och bostäder
293/1988
Statsrådets beslut om upphävande av statsrådets beslut om understöd som beviljas för stödjande av produktionsverksamheten i Björneborgs och Kotka städer
292/1988
Statsrådets beslut om stöd för linjetrafik med buss
291/1988
Trafikministeriets beslut om ändring av trafikministeriets beslut om verkställighet av fordonsförordningen
290/1988
Förordning om ändring av fordonsförordningen
289/1988
Förordning om polisens förtjänstkors
288/1988
Lag om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet
287/1988
Lag om ändring av lagen om skydd i arbete
286/1988
Lag om ändring av lagen om arbetstiden inom handelsrörelser och kontor
285/1988
Lag om ändring av arbetstidslagen
284/1988
Lag om ändring av lagen om arbetsavtal
283/1988
Lag om överlåtelse av vissa bostadshus till aktiebolaget Rautatieasunnot Oy, Järnvägsbostäder Ab
282/1988
Förordning om ändring av förordningen om fångvårdens utbildningscentral
281/1988
Förordning om upphävande av 21 § förordningen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet
280/1988
Förordning om upphävande av 56 § förordningen om förskottsuppbörd
279/1988
Förordning om upphävande av 54 § beskattningsförordningen
278/1988
Förordning om skatteförvaltningen
277/1988
Lag om upphävande av lagen om tjänster och befattningar vid försvarsministeriet
276/1988
Undervisningsministeriets beslut om grunderna för fördelning av anslaget för understödjande av opinionstidningar och sökande av understöd
275/1988
Statsrådets beslut om upphävande av statsrådets beslut om grunderna för fördelningen av anslaget för understödjande av opinionstidningar och sökande av understöd
274/1988
Statsrådets beslut om upphävande av statsrådets beslut om principerna för fördelning av det anslag som anvisats för understödjande av religiösa tidningar och om sökande av understöd
273/1988
Förordning om vissa tjänsteregleringar vid Joensuu universitet
272/1988
Förordning om inrättande av en professorstjänst i automationsteknik vid Tammerfors tekniska högskola
271/1988
Förordning om inrättande av en professorstjänst i datateknik vid Tammerfors tekniska högskola
270/1988
Förordning om ändring av förordningen om behörighetsvillkoren för tjänster vid de tekniska högskolorna samt om åliggandena för innehavare av tjänster vid dessa högskolor
269/1988
Förordning om behörighetsvilkoren för tjänster vid handelshögskolorna samt om tjänstemännens åligganden
268/1988
Förordning om ändring av 7 och 11 §§ förordningen om biträdande professorer vid Helsingfors universitet
267/1988
Förordning om heraldiska nämnden
266/1988
Statsrådets beslut om justering av maximibeloppen för plikt
265/1988
Statsrådets beslut om normalpriserna på grundskolornas och gymnasiernas lokaliteter
264/1988
Statsrådets beslut angående grunderna för planering och uppförande av grundskolbyggnader och gymnasiebyggnader samt normalpris för dessa byggnader
263/1988
Trafikministeriets beslut om allmänna hastighetsbegränsningar
262/1988
Trafikministeriets beslut om ändring av trafikministeriets beslut om verkställighet av fordonsförordningen
261/1988
Förordning om ändring av fordonsförordningen
260/1988
Finansministeriets beslut om ändring av finansministeriets beslut om betalningsställen och uppbördsprovisioner för vissa skatter
259/1988
Statsrådets beslut om fastställande av i lagen om semesterpenning för småföretagare avsedda beloppet av maximiårsinkomsten och storleken av semesterpenning
258/1988
Statsrådets beslut om minimipris och riktpris för saluförd foderströmming samt om tillämpning av prisstöd som erläggs till yrkesfiskare
257/1988
Statsrådets beslut om minimipris och riktpris för saluförd strömming och vassbuk
256/1988
Förordning om fronttecken
255/1988
Förordning om regler för fisket i Östersjön
254/1988
Förordning om vissa tjänsteregleringar
253/1988
Miljöministeriets beslut om genomsnittlig kartläggningskostnad per hektar
252/1988
Handels- och industriministeriets beslut om främjande av etablering av småföretag i Kymmene län
251/1988
Förordning om ändring av förordningen om arbetskraftsministeriet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.