Ursprungliga författningar: 1988

1300/1988
Statsrådets beslut om skyddsupplagringsprogram år 1989
1299/1988
Förordning om inrättande av vissa tjänster och indragning av en tjänst vid statsrådets kansli
1298/1988
Lag om ändring av lagen om Kehitysaluerahasto Oy - Utvecklingsområdesfonden Ab benämnda aktiebolag
1297/1988
Lag om regionalt stödjande av företagsverksamheten
1296/1988
Lag om ändring av lagen om pension för riksdagsmän
1295/1988
Lag om ändring av lagen om riksdagsmannaarvode
1294/1988
Skattestyrelsens beslut om befrielse från förskottsinnehållning på dividend, ränta och vinstandel
1293/1988
Skattestyrelsens beslut om sätten för och storleken av förskottsinnehållning
1292/1988
Skattestyrelsens beslut om ikraftträdande av de grunder för förskottsinnehållning som skall tillämpas under år 1989
1291/1988
Finansministeriets beslut om ändring av 3 och 5 §§ finansministeriets beslut om betalningsställen och uppbördsprovisioner för vissa skatter
1290/1988
Finansministeriets beslut om inkomst som skall läggas till grund för det förskott som bör uppbäras under år 1989
1289/1988
Statsrådets beslut angående ändring av statsrådets beslut om tillämpning av lagen angående stämpelskatt
1288/1988
Förordning angående ändring av förordningen om påförande av accis
1287/1988
Lag om ändring av lagen om påförande av accis
1286/1988
Lag om ändring av lagen om bränsleaccis
1285/1988
Förordning om allmän statsandel och allmänna finansieringsunderstöd till kommunerna
1284/1988
Lag om ändring av lagen om semesterpenning för småföretagare
1283/1988
Lag om ändring av lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare
1282/1988
Lag om ändring av lagen om bostadsbidrag
1281/1988
Lag om ändring av byggnadslagen
1280/1988
Lag om statsunderstöd för främjande av näringar i kommunerna
1279/1988
Lag om ändring av lagen om anordnande av konsumentrådgivning i kommun
1278/1988
Lag om ändring av lagen om gatuavgift till kommun
1277/1988
Lag om ändring av lagen om handhavande av utdelnings- och övervakningsuppgifter beträffande lantbruksstödet
1276/1988
Lag om lantbruksnämnder
1275/1988
Lag om ändring av lagen om statsandelar och -understöd åt kommunerna för kostnaderna för brand- och räddningsväsendet
1274/1988
Lag om ändring av lagen om allmän rättshjälpsverksamhet
1273/1988
Lag om allmän statsandel och allmänna finansieringsunderstöd till kommunerna
1272/1988
Lag om ändring av 5 § lagen om utsökningsväsendet
1271/1988
Lag om ändring av 68 § kärnenergilagen
1270/1988
Lag om ändring av 22 § radiolagen
1269/1988
Lag om ändring av 23 § kabelsändningslagen
1268/1988
Lag om ändring av 6 § lagen om förbud mot anordningar som försvårar hastighetsövervakningen
1267/1988
Lag om ändring av 13 a § djurskyddslagen
1266/1988
Lag om ändring av 73 § lagen angående omsättningsskatt
1265/1988
Lag om ändring av 132 § beskattningslagen
1264/1988
Lag om ändring av lagen om åtgärder för tryggande av flygtrafiken i vissa fall
1263/1988
Lag om ändring av 19 § lagen om näringsförbud
1262/1988
Lag om ändring av tullagen
1261/1988
Lag om ändring av 14 § lagen om Finlands deltagande i Förenta Nationernas fredsbevarande verksamhet
1260/1988
Lag om ändring av 13 och 14 §§ militära rättegångslagen
1259/1988
Lag om ändring av militära disciplinlagen
1258/1988
Lag om ändring av tvångsmedelslagen
1257/1988
Lag om ändring av lagen om bestridande av bevisningskostnader med statens medel
1256/1988
Lag om ändring av 8 och 16 kap. strafflagen
1255/1988
Lag om ändring av 11 kap. 22 § rättegångsbalken
1254/1988
Lag om ändring av lagen om offentlighet vid rättegång
1253/1988
Lag om temporär ändring av lagen om investeringsreserveringar
1252/1988
Lag om temporär ändring av 2 § lagen om förlustutjämning vid inkomstbeskattningen
1251/1988
Lag om ändring av 68 a § beskattningslagen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.