Ursprungliga författningar: 1988

550/1988
Förordning om ändring av förordningen om läroanstalter för hemslöjd och konstindustri
549/1988
Förordning om ändring av förordningen om läroanstalter för huslig ekonomi
548/1988
Förordning om ändring av förordningen om handelsläroanstalter
547/1988
Förordning om ändring av förordningen om läroanstalter i hotell- och restaurangbranschen
546/1988
Förordning om ändring av förordningen om yrkesundervisningsanstalter
545/1988
Statsrådets beslut om vissa inköps- och försäljningspriser för inhemsk säd
544/1988
Förordning om ändring av 8 § förordningen om spannmålshandeln
543/1988
Förordning om ändring av 1 och 9 §§ förordningen om statens spannmålsförråd
542/1988
Förordning om upphävande av förordningen om spannmålsforskningskommissionen
541/1988
Förordning om ändring av förordningen om skifte
540/1988
Förordning om ändring av förordningen om gårdsbruksenheter
539/1988
Lag om ändring av lagen om gårdsbruksenheter
538/1988
Lag om ändring av lagen om rätt att förvärva jord- och skogsbruksmark
537/1988
Statsrådets beslut om tryggande av flyktingars utkomst
536/1988
Statsrådets beslut om tillämpning av statsrådets beslut om asbestarbete på skeppsarbete
535/1988
Statsrådets beslut om ändring av 2 § statsrådets beslut om justering av produktionskvoter för mjölk år 1988
534/1988
Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om produktionsstöd som erläggs till företag för fiskråvara som under år 1988 levererats till förädling
533/1988
Statsrådets beslut om ändring av accis på foderblandningar
532/1988
Statsrådets beslut om ändring av accisen på gödselmedel
531/1988
Förordning om ändring av 3 § förordningen om avgifter för socialservice
530/1988
Förordning om ikraftträdande av avtalet om ändring av överenskommelsen med Hongkong om begränsning och övervakning av importen av vissa textilprodukter från Hongkong
529/1988
Förordning om ikraftträdande av avtalet om ändring av överenskommelsen med Folkrepubliken Kina om handel med textilprodukter
528/1988
Förordning om ändring av förordningen om grunderna för avgifter för inspektion av automatiska brandalarmanordningar
527/1988
Förordning om rätt till arbetstagares uppfinningar
526/1988
Lag om ändring av lagen om rätt till arbetstagares uppfinningar
525/1988
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster inom justitieministeriets förvaltningsområde
524/1988
Förordning om reservfängelset i Vilppula
523/1988
Ändringar i statsförslaget för år 1988
522/1988
Förordning angående ändring av fullmakterna för statsrådet att uppta lån år 1988
521/1988
Förordning om vissa tjänsteregleringar vid räddningsförvaltningens utbildningscentral
520/1988
Lag om ändring av 1 § lagen angående radioanläggningar (520/88)
519/1988
Lag om ändring av telelagen
518/1988
Lag om teleförvaltningen (518/88)
517/1988
Radiolag
516/1988
Lag om ändring av 5 § lagen om statsandelar och statsunderstöd till grundskolor, gymnasier och allmänna bibliotek
515/1988
Lag om ändring av 17 § lagen om kommunal skolförvaltning
514/1988
Lag om ändring av 5 § lagen om studiesociala förmåner för gymnasieelever
513/1988
Lag om ändring av 10 och 23 §§ lagen om kvällsgymnasier
512/1988
Lag om ändring av gymnasielagen
511/1988
Lag om ändring av grundskolelagen
510/1988
Förordning om ändring av förordningen om bekämpande av oljeskador som uppkommer på land
509/1988
Förordning om ändring av förordningen om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg
508/1988
Lag om ändring av 7 kap. 8 § strafflagen
507/1988
Lag om ändring av 2 kap. 1 a § förordningen om verkställighet av straff
506/1988
Lag om ändring av 2 kap. förordningen om verkställighet av straff
505/1988
Lag om ändring av 21 kap. 4 § rättegångsbalken
504/1988
Lag om ändring av lagen om patent- och registerstyrelsen
503/1988
Lag om ändring av 33 och 38 §§ bokföringslagen
502/1988
Lag om ändring av 79 c och 164 §§ lagen om andelslag
501/1988
Lag om ändring av 11 kap. 14 § och 16 kap. 7 § lagen om aktiebolag

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.