Ursprungliga författningar: 1988

600/1988
Statsrådets beslut om arrangemang och ersättningar vid mottagande av flyktingar
599/1988
Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om styrning av husdjursproduktionen i vissa fall år 1988
598/1988
Statsrådets beslut om ändring av 1 § statsrådets beslut om avtal om minskad mjölkproduktion, vilka ingås år 1988
597/1988
Statsrådets beslut om ändring av 3 § statsrådets beslut om produktionsändringsavtal som ingås år 1988 samt om beskogningspremier
596/1988
Lag om ändring av lagen om ortodoxa kyrkosamfundet
595/1988
Finansministeriets beslut om de ursprungsregler som skall tillämpas på vissa varor med ursprung i utvecklingsländer
594/1988
Förordning om specialveterinärexamen
593/1988
Förordning om ändring av 5 § förordningen om normalforstinstitut
592/1988
Förordning om ändring av 10 § förordningen om institut för lärare i hemslöjd
591/1988
Förordning om ändring av 6 och 7 §§ förordningen om institut för lärare i huslig ekonomi
590/1988
Förordning om ändring av förordningen om yrkesskolor för handikappade
589/1988
Förordning om ändring av förordningen om sameområdets yrkesutbildningscentral
588/1988
Förordning om ändring av förordningen om lärarinstitut för yrkesskolorna
587/1988
Förordning om ändring av förordningen om lantbruksnormalskolan och motsvarande svenskspråkig utbildning
586/1988
Förordning om ändring av förordningen om statens audivisuella central
585/1988
Förordning om ändring av förordningen om biblioteket för synskadade
584/1988
Förordning om ändring av förordningen om Helsingin ranskalais-suomalainen koulu benämnda skola
583/1988
Förordning om ändring av förordningen om Suomalais-venäläinen koulu benämnda skola
582/1988
Förordning om ändring av förordningen om skolor för hörselskadade och synskadade samt rörelsehindrade
581/1988
Förordning om ändring av förordningen om barnträdgårdslärarinstitut
580/1988
Förordning om ändring av förordningen om Heinola kursinstitut
579/1988
Förordning om väg- och vattenbyggnadsverket
578/1988
Förordning om avgifter för statens köttkontrollanstalts prestationer
577/1988
Förordning om delegationen för räddningsförvaltningen
576/1988
Förordning om ändring av 4 § förordningen om fångforsling
575/1988
Förordning om förundersökning och tvångsmedel
574/1988
Lag om ändring av 14 och 23 §§ lagen om service och stöd på grund av handikapp
573/1988
Lag om ändring av lagen om veterinärvård
572/1988
Lag om ändring av lagen om försvarsmakten
571/1988
Statsrådets beslut om kostnaderna för inkvartering och förplägning av elever som deltar i sysselsättningsfrämjande utbildning
570/1988
Förordning om ändring av förordningen om arbetskraftsministeriet
569/1988
Lag om upphävande av 3 § lagen om arbetskraftsinstitutet
568/1988
Lag om upphävande av 4 § lagen om distrikts- och lokalförvaltningen av arbetskraftsärenden
567/1988
Lag om ändring av 14 a § lagen om sjömanspensioner
566/1988
Lag om ändring av 54 § sjukförsäkringslagen
565/1988
Lag om ändring av lagen om temporär ändring av 4 § lagen om bränsleaccis
564/1988
Lag om ändring av 6 § lagen om accis på ätbara fetter
563/1988
Lag om temporär ändring av 4 och 5 §§ lagen om undantag beträffande vissa livsmedel från lagen angående omsättningsskatt
562/1988
Lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
561/1988
Lag om upphävande av lagen om vissa åtgärder för utvecklande av den kommunala indelningen och kommunernas samarbete
560/1988
Lag om ändring av lagen om sammanslagningsunderstöd åt kommuner
559/1988
Lag om ändring av lagen om kommunindelning
558/1988
Statsrådets beslut angående ändring av 5 § i statsrådets beslut om verkställighet och tillämpning av lagen om räntestödskredit för fackliga kurscentraler
557/1988
Förordning om ändring av förordningen om statsunderstöd till folkhögskolor
556/1988
Förordning om ändring av förordningen om hälsovårdsläroanstalter
555/1988
Förordning om ändring av förordningen om tekniska läroanstalter
554/1988
Förordning om ändring av förordningen om läroanstalter för det sociala området
553/1988
Förordning om ändring av förordningen om läroanstalter för skogsbruk och trähushållning
552/1988
Förordning om ändring av förordningen om sjöfartsläroanstalter
551/1988
Förordning om ändring av förordningen om läroanstalter inom lantbruksbranschen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.