Ursprungliga författningar: 1988

650/1988
Lag om ändring av 3 a § lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare
649/1988
Undervisningsministeriets beslut angående befrielse från den avgift som avses i 26 a § upphovsrättslagen
648/1988
Inrikesministeriets beslut om bestämmande av gränsen till vissa delar mellan Idensalmi stad, Kiuruvesi, Lapinlahti, Maaninka, Nilsiä, Pielavesi, Siilinjärvi, Sonkajärvi, Varpaisjärvi och Vieremä kommuner
647/1988
Förordning om vissa tjänsteregleringar vid strålsäkerhetscentralen
646/1988
Förordning om ändring av förordningen om vissa examina inom hälsovården
645/1988
Förordning om ändring av 4 § förordningen om anordnande av naturvetenskaplig grundexamen
644/1988
Förordning om anordnande av teologisk grundexamen vid Joensuu universitet
643/1988
Förordning om ändring av förordningen om teologiska examina
642/1988
Förordning om ändring av förordningen om anordnande av humanistisk grundexamen
641/1988
Förordning om ändring av 6 § förordningen om humanistiska examina
640/1988
Förordning om ändring av förordningen om studiestödsförvaltningen
639/1988
Finansministeriets beslut om ändring av finansministeriets beslut om skattefrihet för priser vid konsttävlingar
638/1988
Inrikesministeriets beslut om ändring i kommunindelningen mellan Vasa stad och Korsholms kommun
637/1988
Inrikesministeriets beslut om ändring i kommunindelningen mellan Kaustby, Ullava och Vetils kommuner
636/1988
Inrikesministeriets beslut om överföring av en lägenhetsdel från Vasa stad till Laihela kommun
635/1988
Förordning om ändring av 3 och 4 §§ förordningen om avgifter som uppbäres för statens audivisuella centrals prestationer
634/1988
Förordning om ändring av 22 och 25 §§ förordningen om kvällsgymnasier
633/1988
Förordning om ändring av förordningen om skola som ersätter grundskolan och om privat gymnasium
632/1988
Förordning om ändring av gymnasieförordningen
631/1988
Förordning om ändring av grundskoleförordningen
630/1988
Lag om rätt för statsrevisorerna att granska vissa statliga stödåtgärder
629/1988
Statsrådets beslut om överföring av Nuijamaa kommuns område till Villmanstrands stad
628/1988
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster vid handels- och industriministeriet
627/1988
Förordning om ändring av 3 § förordningen om rätt att förvärva jord- och skogsbruksmark
626/1988
Lag om extra justering av bostadsbidragen
625/1988
Lag om ändring av lagen om skifte
624/1988
Lag om ändring av lagen om Tammerfors universitet
623/1988
Lag om ändring av lagen om Kuopio universitet
622/1988
Lag om ändring av lagen om Jyväskylä universitet
621/1988
Lag om ändring av lagen om lärarutbildning
620/1988
Finlands Banks beslut angående ändring av Finlands Banks beslut om tillämpning av statsrådets beslut om verkställighet av valutalagen
619/1988
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster inom distrikts- och lokalförvaltningen av arbetskraftsärenden
618/1988
Förordning om ändring av sysselsättningsförordningen
617/1988
Förordning om ändring av förordningen om prövningsnämnden
616/1988
Förordning om ändring av 16 § förordningen om yrkesmässig motorfordonstrafik
615/1988
Förordning om ändring av 26 § förordningen om skolstyrelsen
614/1988
Förordning om ändring av förordningen om tullförvaltningen
613/1988
Förordning om ändring av 23 § tullförordningen
612/1988
Förordning om ikraftträdande av protokollet om ändring i överenskommelsen om beskattning av resgods i resandetrafiken mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige samt om skattefri försäljning på flygplats i dessa länder
611/1988
Förordning om ikraftträdande av avtalet med Danmark, Island, Norge och Sverige för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet i landskapet Åland beträffande kommunalskatt
610/1988
Lag om ändring av 11 § lagen om Kehitysaluerahasto Oy - Utvecklingsområdesfonden Ab benämnda aktiebolag
609/1988
Lag om ändring av 2 § lagen om statsunderstöd åt småbrukares kreaturskontrollföreningar och tjurhållningssammanslutningar
608/1988
Inrikesministeriets beslut om överföring av en viss lägenhet från Lochteå kommun till Kannus stad
607/1988
Inrikesministeriets beslut om bestämmande av gränsen till vissa delar mellan Dragsfjärds kommun, Hangö stad, Ingå kommun och Ekenäs stad
606/1988
Inrikesministeriets beslut om bestämmande av gränsen till vissa delar mellan Borgå landskommun, Pernå, Pyttis och Strömfors kommuner
605/1988
Inrikesministeriets beslut om överföring av vissa områden från Borgå landskommun till Borgå stad
604/1988
Statsrådets beslut om priserna på flytande bränslen för landsvägstrafik
603/1988
Statsrådets beslut om ändring av accisbeloppen på bränslen
602/1988
Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om grunderna för villkoren för personalens i fredsbevarande verksamhet tjänstgöringsförhållande
601/1988
Förordning om inrättande av en tjänst inom utrikesförvaltningen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.