Ursprungliga författningar: 1988

700/1988
Förordning om ändring av förordningen om högskolerådet
699/1988
Förordning om förplägning inom försvarsmakten
698/1988
Lag om Veterinärmedicinska högskolan
697/1988
Statsrådets beslut om tjänstemän inom utrikesrepresentationen tillkommande ortstillägg, utrustningsersättning och ersättning för installeringskostnader
696/1988
Förordning om avlöning, ortstillägg och särskilda ersättningar till tjänstemän inom utrikesrepresentationen
695/1988
Förordning om Raumo sjöfartsläroanstalts fartygssimulatorcentral
694/1988
Förordning om Raumo sjöfartsläroanstalts brandskolningscentral
693/1988
Förordning om ändring av förordningen om sjöfartsläroanstalter
692/1988
Förordning om skötseln i landskapet Åland av vissa uppgifter enligt lagen om räntestöd för lån för fartygsanskaffningar i Finland
691/1988
Förordning om ändring av 3 § förordningen om bärkraftsklassificering av kommunerna
690/1988
Lag om ändring av 4 och 7 §§ lagen om bärkraftsklassificering av kommunerna
689/1988
Lag om ändring av 215 § sjölagen
688/1988
Lag om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats
687/1988
Lag om ändring av 10 kap. handelsbalken
686/1988
Lag om konsumentskydd vid fastighetsförmedling
685/1988
Förordning om ikraftträdande av det internationella avtalet om kapacitetsfördelning i reguljär lufttrafik inom Europa
684/1988
Förordning om ikraftträdande av vissa ändringar i konventionen angående upprättandet av Europeiska frihandelssammanslutningen och av lagen om deras godkännande
683/1988
Lag om godkännande av vissa ändringar i konventionen angående upprättandet av Europeiska frihandelssammanslutningen
682/1988
Förordning om ikraftträdande och tillämpning av protokollet med Schweiz om import av schweiziska ostar och om ikraftträdande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser däri
681/1988
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i protokollet mellan Finland och Schweiz om införsel av schweiziska ostar
680/1988
Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om prisskillnadsersättning för livsmedelsprodukter
679/1988
Riksdagens beslut om ändring av instruktionen för statsrevisorerna
678/1988
Förordning om ändring av förordningen om fartygsbemanning och fartygspersonalens behörighet
677/1988
Förordning om ändring av 1 § förordningen om handels- och industriministeriets industridistrikt
676/1988
Förordning om ändring av förordningen om jakttider för villebråd
675/1988
Förordning om indragning av vissa tjänster vid undervisningsministeriets förvaltningsområde
674/1988
Förordning om vissa tjänsteregleringar inom undervisningsministeriets förvaltningsområde
673/1988
Förordning om vissa tjänsteregleringar inom undervisningsministeriets förvaltningsområde
672/1988
Förordning om ändring av benämningen på en tjänst vid justitieministeriet
671/1988
Lag om ändring av 30 a och 31 §§ gymnasielagen
670/1988
Lag om ändring av 56 a och 57 §§ grundskolelagen
669/1988
Lag om ändring av 17 § lagen om skolor för hörselskadade och synskadade samt rörelsehindrade
668/1988
Lag om ändring av lagen om finansiering av yrkesläroanstalter
667/1988
Lag om ändring av lagen om skatt på inkomst och förmögenhet
666/1988
Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om användningen av investeringsfonder
665/1988
Statsrådets beslut angående ändring av statsrådets beslut om användningen av investeringsreserveringar
664/1988
Statsrådets beslut angående ändring av 1 § statsrådets beslut om uppbörd av investeringsskatt
663/1988
Förordning om indragning av vissa tjänster vid Statsjärnvägarna
662/1988
Förordning om teleförvaltningen
661/1988
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster vid trafikministeriet och inom ministeriets förvaltningsområde
660/1988
Förordning om trafikministeriet
659/1988
Förordning om ändring av förordningen om statens frökontrollanstalts kontrollavgifter
658/1988
Finansministeriets beslut om ändring av 2 och 5 §§ finansministeriets beslut om beräkningsgrunderna för primärproduktavdrag och återbäring enligt lagen angående omsättningsskatt
657/1988
Jord- och skogsbruksministeriets beslut angående ändring av 4 § jord- och skogsbruksministeriets beslut om kvalitetsprissättning på spannmål
656/1988
Inrikesministeriets beslut om ändring i kommunindelningen mellan Vaala och Puolanka kommuner
655/1988
Inrikesministeriets beslut om ändring i kommunindelningen mellan Paltamo och Ristijärvi kommuner
654/1988
Statsrådets beslut om betalningsgrunderna för understöd som betalas till följd av ekonomiska förluster som förorsakas av förordningen om vissa inskränkningar av laxfisket år 1988
653/1988
Lag om ändring av 18 § lagen om statens affärsverk
652/1988
Lag om ändring av 2 § lagen om samarbete inom företag
651/1988
Lag om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.