Ursprungliga författningar: 1988

750/1988
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om resultatgränser vid införsel av varmblodiga travhästar
749/1988
Statsrådets beslut om ändring av 1 § i statsrådets beslut om högsta tillåtna antalet renar samt betesavgifterna
748/1988
Statsrådets beslut om förvaltningen av lägenheter i yrkesutbildningsstyrelsens besittning
747/1988
Förordning om ändring av förordningen om utrikesförvaltningen
746/1988
Förordning angående ändring av förordningen om havsforskningsinstitutet
745/1988
Förordning om ändring av förordningen om Statsjärnvägarnas förvaltning
744/1988
Förordning om ändring av förordningen om införsel av varmblodiga travare
743/1988
Förordning om ikraftträdande av konventionen om internationell rättshjälp
742/1988
Förordning om ändring av 2 § förordningen om fri rättegång
741/1988
Förordning om ändring av förordningen om allmän rättshjälpsverksamhet
740/1988
Förordning om ikraftträdande av lagar om underlättande av rättegångar av internationell natur
739/1988
Lag om ändring av 6 § lagen om allmänna handlingars offentlighet
738/1988
Lag om ändring av 1 kap. 11 § strafflagen
737/1988
Lag om ändring av lagen om samverkan mellan finska och utländska myndigheter vid rättegång samt om verkställighet i vissa fall av utländsk domstols beslut
736/1988
Lag om ändring av 5 § lagen om fri rättegång
735/1988
Lag om ändring av 12 § lagen om allmän rättshjälpsverksamhet
734/1988
Statsrådets beslut om ändring av 3 § statsrådets beslut om produktionsändringsavtal som ingås år 1988 samt om beskogningspremier
733/1988
Statsrådets beslut angående ändring av 4 § statsrådets beslut om tillämpning av lagen angående stämpelskatt
732/1988
Förordning om ändring av förordningen om statens tjänsteutmärkelsetecken
731/1988
Förordning om täckande av kostnaderna för bankinspektionens verksamhet
730/1988
Förordning om Statens datorcentral
729/1988
Lag om Statens datorcentral
728/1988
Förordning om Statens tryckericentral
727/1988
Lag om Statens tryckericentral
726/1988
Lag om skattelättnader för depositioner och obligationer
725/1988
Statsrådets beslut angående ändring av statsrådets beslut om de bedömningsgrunder som skall tillämpas då bostads-, inlösnings- och grundförbättringslån beviljas samt då bostadsinvånare godkänns
724/1988
Lag om ändring av lagen om samarbete inom företag
723/1988
Lag om ändring av lagen om arbetsavtal
722/1988
Statsrådets beslut om ändring av 1 § statsrådets beslut om tulldistrikten och tullanstalterna
721/1988
Förordning om behörighetsvillkoren för tjänster vid vissa högskolor samt om tjänstemännens uppgifter
720/1988
Förordning om upphävande av förordningen om vissa temporära arrangemang beträffande grundläggande yrkesutbildning vid statens yrkesläroanstalter
719/1988
Förordning om ikraftträdande av avtalet om ändring av överenskommelsen med Indien om export av vissa textilprodukter från Indien till Finland
718/1988
Lag om försök med frikommuner
717/1988
Lag om prisstopp
716/1988
Förordning om konkurrensrådet
715/1988
Lag om konkurrensrådet
714/1988
Förordning om näringsstyrelsen
713/1988
Lag om ändring av lagen om näringsstyrelsen
712/1988
Förordning om konkurrensverket
711/1988
Lag om konkurrensverket
710/1988
Förordning om konkurrensbegränsningar
709/1988
Lag om konkurrensbegränsningar
708/1988
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster inom handels- och industriministeriets förvaltningsområden
707/1988
Förordning om ändring av förordningen om lärarutbildning
706/1988
Förordning om föränderliga professurer med avtalslön
705/1988
Förordning om inrättande av en tjänst vid Lapplands högskola
704/1988
Förordning om ändring av undervisningsområdet för en professur vid Tammerfors universitet
703/1988
Förordning om överföring av vissa tjänster inom Uleåborgs universitet
702/1988
Förordning om ändring av benämningen på vissa tjänster vid Jyväskylä, Joensuu, Uleåborgs och Åbo universitet
701/1988
Förordning om undervisningsområdet för den ordinarie professuren i mikrobiologi vid Helsingfors universitets agrikultur-forstvetenskapliga fakultet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.