Ursprungliga författningar: 1988

850/1988
Medicinalstyrelsens beslut om läkemedelsförteckning
849/1988
Förordning om ändring av förordningen om svenska handelshögskolan
848/1988
Förordning om ändring av förordningen om Helsingfors handelshögskola
847/1988
Förordning om ändring av 3 § förordningen om Uleåborgs universitets forskningsinstitut för norra Finland
846/1988
Förordning om ändring av förordningen om Uleåborgs universitet
845/1988
Skattestyrelsens beslut om begränsning av skyldigheten att utge innehållningsbevis och om tillgodoräknande av förskottsinnehållning
844/1988
Skattestyrelsens beslut om begränsning av skyldigheten att avge skattedeklaration
843/1988
Statsrådets beslut angående ändring av 2 § statsrådets beslut om prissänkningsersättning för industri-rabattsmör
842/1988
Statsrådets beslut om tilläggspris för råg och vete i ersättning för 1987 års skördeskador
841/1988
Förordning om ändring av 10 § förordningen om olycksfallsverket
840/1988
Förordning om ändring av 4 § förordningen om tillämpningen av vissa stadganden i lagen om skada, ådragen i militärtjänst
839/1988
Förordning om ändring av benämningarna på vissa tjänster vid post- och televerket
838/1988
Förordning om ändring av förordningen om rätt att sända tjänsteförsändelser i posttrafik
837/1988
Förordning om avgifter i inrikes posttrafik
836/1988
Förordning om ändring av förordningen om ortodoxa kyrkosamfundet
835/1988
Förordning om marknadsföringsrådet för lantbruket
834/1988
Justitieministeriets beslut om ibruktagande av lagfarts- och inteckningsregistret i Hyvinge, Juva och Vanda domsagor
833/1988
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om temporärt ordnande av fiske i Pielisjoki
832/1988
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om fullgörande av skyldigheten att förmala inhemsk råg och inhemskt vete
831/1988
Statsrådets beslut om ändring av accisen på gödselmedel
830/1988
Statsrådets beslut om nämnden för arbetstagares uppfinningar
829/1988
Statsrådets beslut om verkställandet av granskningar som beror på prisstopp
828/1988
Statsrådets beslut om ändring av proteinaccisen
827/1988
Radioavgiftsförordning
826/1988
Förordning om temporärt undantag från penningautomatförordningen
825/1988
Förordning om Statens måltidscentral
824/1988
Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om användningen av statens radiofonds medel
823/1988
Förordning om ändring av förordningen om fartygs radiostationer
822/1988
Förordning om ändring av 4 § förordningen om besiktning av fartyg
821/1988
Radioförordning
820/1988
Förordning om ändring av förordningen om post- och televerket
819/1988
Förordning om ändring av förordningen om trafikministeriet
818/1988
Statsrådets beslut om räntan på vissa bostadslån och grundförbättringslån
817/1988
Statsrådets beslut om stabilisering av prisnivån för matpotatis
816/1988
Statsrådets beslut om ändring av 12 § statsrådets beslut om räntestödskrediter för den ekonomiska utvecklingen i utvecklingsländer
815/1988
Förordning om vissa tjänsteregleringar inom miljöministeriets förvaltningsområde
814/1988
Förordning om ändring av 2 § förordningen om statens uppfostringsanstalter
813/1988
Förordning om indragning av tjänster i Kotiniemi skolhem
812/1988
Förordning om ändring av förordningen om finansiering av yrkesläroanstalter
811/1988
Förordning om ändring av 9 och 21 §§ förordningen om skatteuppbörd
810/1988
Förordning om ändring av förordningen om finansministeriet
809/1988
Förordning om vissa tjänsteregleringar inom inrikesministeriets förvaltningsområde
808/1988
Förordning om ändring av 1 § förordningen om eggvapen
807/1988
Jordbruksstyrelsens beslut om de viktigaste växtarternas sorter
806/1988
Finansministeriets beslut om ändring av 2 § finansministeriets beslut om den undre gränsen och uppbördsraterna för förskott
805/1988
Statsrådets beslut om erläggande av exportdeposition för cellulosa
804/1988
Inrikesministeriets beslut om ämbetsverks- och inrättningsskydd
803/1988
Statsrådets beslut om televisionslicenser
802/1988
Förordning om ändring av 48 § förordningen om arbetarskyddsförvaltningen
801/1988
Förordning om ändring av förordningen angående statens radiofond

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.