1384/1988

Utfärdat i Helsingfors den 30 december 1988

Undervisningsministeriets beslut om anteckning på videoprogram och andra bildprogram

Undervisningsministeriet har med stöd av 10 § förordningen den 20 november 1987 om granskning av videoprogram och andra bildprogram (861/87) beslutit:

1 §

Det identifieringsnummer som avses i 3 § förordningen om granskning av videoprogram och andra bildprogram samt de övriga beteckningarna som avses i 4 och 5 §§ antecknas på upptagningens omslag i enlighet med en av statens filmgranskningsbyrå fastställd modell.

2 §

De beteckningar som avses i 1 § görs:

1) genom att använda dekaler som erhålls av statens filmgranskningsbyrå; eller

2) genom att trycka beteckningarna i enlighet med en av statens filmgranskningsbyrå fastställd modell.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1989.

Helsingfors den 30 december 1988

Minister
Anna-Liisa Piipari

Kulturråd
Pekka Pekkonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.