1382/1988

Utfärdat i Helsingfors den 28 december 1988

Statsrådets beslut om framläggande av registerbeskrivningar över vissa personregister

Statsrådet har vid föredragning från justitieministeriet med stöd av 7 § personregisterförordningen av den 30 april 1987 (476/87) beslutat:

1 §

I fråga om följande register hålls registerbeskrivningen inte allmänt tillgänglig på det sätt som avses i 10 § 1 mom. personregisterlagen (471/87):

1) register inom inrikesministeriets förvaltningsområde

a) skyddspolisens funktionella register, i vilket införs upplysningar för skötseln av de uppgifter som enligt 4 § 3 mom. polislagen (84/66) ankommer på skyddspolisen,

b) register med upplysningar som behövs för förebyggande och utredning samt bekämpande av professionell brottslighet och vanebrottslighet, vilka förs av centralkriminalpolisen som tillfälliga register samt av den lokala polisen,

c) adressregistret för alarmcentralsystemet, vilket till stöd för registret med anmälningar om uppdrag förs av den lokala polisen för förebyggande av brott, och

d) brottsundersökningsregistret med upplysningar om enskilda mål, vilket förs av den lokala polisen som ett tillfälligt register för brottsutredning, samt

2) register inom försvarsministeriets förvaltningsområde

a) förläggningsregistret, som försvarsmakten för över värnpliktiga med tanke på arrangemang i händelse av krig.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 31 december 1988.

Helsingfors den 28 december 1988

Justitieminister
Matti Louekoski

Biträdande avdelningschef
Matti Niemivuo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.