1379/1988

Given i Helsingfors den 29 december 1988

Förordning om ändring av förordningen om finansiering av yrkesläroanstalter

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till undervisningsministeriets verksamhetsområde fogas till förordningen den 12 juli 1985 om finansiering av yrkesläroanstalter (625/85) en ny 18 a § som följer:

18 a §

Den försöksverksamhet som avses i 21 c § finansieringslagen kan anordnas med undervisningsministeriets tillstånd. Avvikelser från vad som stadgas i finansieringslagen och i denna förordning kan göras i det formella förfaringssättet när det gäller beviljande av statsandelar och statsunderstöd i försöket. Därutöver kan i kursverksamheten avvikelser göras från de stadganden i 19 § finansieringslagen som gäller vederbörande statliga myndighet.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989.

Helsingfors den 29 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Anna-Liisa Piipari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.