1378/1988

Given i Helsingfors den 29 december 1988

Lag om ändring av lagen om finansiering av yrkesläroanstalter

I enlighet med riksdagens beslut fogas till lagen den 3 juni 1983 om finansiering av yrkesläroanstalter (494/83) en ny 21 c § som följer:

21 c §
Försöksverksamhet

För att utveckla det förfarande som gäller statsandelar och statsunderstöd kan behövliga försök ordnas. Därvid kan avvikelse göras från denna lag, dock inte i fråga om statsandelarnas och statsunderstödens belopp samt grunderna för en elevs hemkommuns betalningsandel och ersättning, i enlighet med vad som stadgas genom förordning och vad undervisningsministeriet vid behov föreskriver.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter kan vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 222/88
Kulturutsk. bet. 25/88
Stora utsk. bet. 223/88

Helsingfors den 29 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Anna-Liisa Piipari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.