1372/1988

Given i Helsingfors den 29 december 1988

Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster vid länsstyrelserna, befolkningsregistercentralen och registerbyråerna

På föredragning av inrikesministern stadgas med stöd av 5 och 6 §§ statstjänstemannalagen av den 24 oktober 1986 (755/86):

1 §

Sedan riksdagen beviljat för ändamålet behövliga medel inrättas och indras nedan nämnda tjänster med grundlön.

2 §
Länsstyrelserna

Inrättas:

Länstyrelsen i Nylands län

en planerartjänst i löneklass A 23,

en tjänst som länskonstkommissionens sekreterare i löneklass A 23,

en tjänst som inspektör för idrottsväsendet i löneklass A 21,

en tjänst som föredragande i löneklass A 21,

en avdelningssekreterartjänst i löneklass A 16 och

en byråsekreterartjänst i löneklass A 13,

Länsstyrelsen i Åbo och Björneborgs län

en planerartjänst i löneklass A 23,

en tjänst som länskonstkommissionens sekreterare i löneklass A 23,

en tjänst som inspektör för idrottsväsendet i löneklass A 21,

en tjänst som föredragande i löneklass A 21,

en byråsekreterartjänst i löneklass A 13 och

en byråfunktionärstjänst i löneklass A 7,

Länsstyrelsen i Tavastehus län

en planerartjänst i löneklass A 23,

en tjänst som länskonstkommissionens sekreterare i löneklass A 23,

en tjänst som inspektör för idrottsväsendet i löneklass A 21,

en tjänst som föredragande i löneklass A 21 och

en byråsekreterartjäst i löneklass A 13,

Länsstyrelsen i Kymmene län

en planerartjänst i löneklass A 23,

en tjänst som länskonstkommissionens sekreterare i löneklass A 23,

en tjänst som inspektör för idrottsväsendet i löneklass A 21,

en tjänst som föredragande i löneklass A 21,

en byråsekreterartjänst i löneklass A 13 och

en byråfunktionärstjänst i löneklass A 7,

Länsstyrelsen i St Michels län

en planerartjänst i löneklass A 23,

en tjänst som länskonstkommissionens sekreterare i löneklass A 23,

en tjänst som inspektör för idrottsväsendet i löneklass A 21,

en tjänst som föredragande i löneklass A 21 och

en byråsekreterartjänst i löneklass A 13,

Länsstyrelsen i Kuopio län

en planerartjänst i löneklass A 23,

en tjänst som länskonstkommissionens sekreterare i löneklass A 23,

en tjänst som inspektör för idrottsväsendet i löneklass A 21,

en tjänst som föredragande i löneklass A 21 och

en byråsekreterartjänst i löneklass A 13,

Länsstyrelsen i Norra Karelens län

en planerartjänst i löneklass A 23,

en tjänst som länskonstkommissionens sekreterare i löneklass A 23,

en tjänst som inspektör för idrottsväsendet i löneklass A 21,

en tjänst som föredragande i löneklass A 21 och

en byråsekreterartjänst i löneklass A 13,

Länsstyrelsen i Vasa län

en planerartjänst i löneklass A 23,

en tjänst som länskonstkommissionens sekreterare i löneklass A 23,

en tjänst som inspektör för idrottsväsendet i löneklass A 21,

en tjänst som föredragande i löneklass A 21,

emen tjänst som biträdande inspektör i löneklass A 20,

en tjänst som biträdande inspektör i löneklass A 16,

en tjänst som biträdande inspektör i löneklass A 14,

en byråsekreterartjänst i löneklass A 13 och

en expeditionsvaktstjänst i löneklass A 5,

Länsstyrelsen i Mellersta Finlands län

en planerartjänst i löneklass A 23,

en tjänst som länskonstkommissionens sekreterare i löneklass A 23,

en tjänst som inspektör för idrottsväsendet i löneklass A 21,

en tjänst som föredragande i löneklass A 21 och

en byråsekreterartjänst i löneklass A 13,

Länsstyrelsen i Uleåborgs län

två planerartjänster i löneklass A 23,

en tjänst som länskonstkommissionens sekreterare i löneklass A 23,

en tjänst som inspektör för idrottsväsendet i löneklass A 21,

en tjänst som föredragande i löneklass A 21,

en byråsekreterartjänst i löneklass A 13 och

en byråfunktionärstjänst i löneklass A 7 samt

Länsstyrelsen i Lapplands län

två planerartjänster i löneklass A 23,

en avdelningssekreterartjänst i löneklass A 16,

en tjänst som länskonstkommissionens sekreterare i löneklass A 23,

en tjänst som inspektör för idrottsväsendet i löneklass A 21,

en tjänst som föredragande i löneklass A 21,

en byråsekreterartjänst i löneklass A 13 och

en byråfunktionärstjänst i löneklass A 8.

Inrättas räknat från den 1 mars 1989:

Länsstyrelsen i Nylands län

en deltidstjänst (56,8 %) som biträdande inspektör i löneklass A 15,

tre byråsekreterartjänster i löneklass A 13 och

två byråfunktionärstjänster i löneklass A 5,

Länsstyrelsen i Åbo och Björneborgs län

två byråsekreterartjänster i löneklass A 14 och

en byråsekreterartjänst i löneklass A 13,

Länsstyrelsen i Tavastehus län

en planerartjänst i löneklass A 24,

en planerartjänst i löneklass A 19,

en planerartjänst i löneklass A 17,

en byråsekreterartjänst i löneklass A 12 och

en byråfunktionärstjänst i löneklass A 7,

Länsstyrelsen i Kymmene län

en planerartjänst i löneklass A 22,

en byråsekreterartjänst i löneklass A 11 och

en byråfunktionärstjänst i löneklass A 8,

Länsstyrelsen i St Michels län

en planerartjänst i löneklass A 22,

en planerartjänst i löneklass A 17,

en byråsekreterartjänst i löneklass A 13,

en byråsekreterartjänst i löneklass A 12,

tre byråsekreterartjänster i löneklass A 10 och

en byråfunktionärstjänst i löneklass A 5,

Länsstyrelsen i Kuopio län

en specialplanerartjänst i löneklass A 24,

en byråsekreterartjänst i löneklass A 13,

två byråsekreterartjänster i löneklass A 11,

en byråfunktionärstjänst i löneklass A 8 och

en byråfunktionärstjänst i löneklass A 7,

Länsstyrelsen i Norra Karelens län

en byråchefstjänst i löneklass A 26,

en inspektörstjänst i löneklass A 22 och

en planerartjänst i löneklass A 22,

Länsstyrelsen i Vasa län

en specialplanerartjänst i löneklass A 24,

en byråsekreterartjänst i löneklass A 14,

en byråsekreterartjänst i löneklass A 13,

en byråsekreterartjänst i löneklass A 11 och

tre byråfunktionärstjänster i löneklass A 7,

Länsstyrelsen i Mellersta Finlands län

en byråfunktionärstjänst i löneklass A 8,

en deltidstjänst (56,8 %) som byråfunktionär i löneklass A 5,

en byråfunktionärstjänst i löneklass A 5 och

en byråfunktionärstjänst i löneklass A 4,

Länsstyrelsen i Uleåborgs län

en inspektörstjänst i löneklass A 19,

två byråsekreterartjänster i löneklass A 13,

tre byråfunktionärstjänster i löneklass A 7 och

en deltidstjänst (56,8 %) som byråfunktionär i löneklass A 5 samt

Länsstyrelsen i Lapplands län

en byråchefstjänst i löneklass A 26,

en inspektörstjänst i löneklass A 22,

en planerartjänst i löneklass A 22,

två utredningssekreterartjänster i löneklass A 21,

två planerartjänster i löneklass A 17,

en deltidstjänst (56,8 %) som planerare i löneklass A 17,

en byråfunktionärstjänst i löneklass A 7,

två deltidstjänster (56,8 %) som byråfunktionär i löneklass A 7 och

två byråfunktionärstjänster i löneklass A 4.

Inrättas räknat från den 1 september 1989:

Länsstyrelsen i Tavastehus län

en överinspektörstjänst i löneklass A 22 och

Länsstyrelsen i Uleåborgs län

en tjänst som biträdande polisinspektör i löneklass A 24.

Indras räknat från den 1 mars 1989:

Länsstyrelsen i Kymmene län

två byråfunktionärstjänster i löneklass A 5,

Länsstyrelsen i St Michels län

en byråfunktionärstjänst i löneklass A 5 och

en byråfunktionärstjänst i löneklass A 3,

Länsstyrelsen i Kuopio län

en notarietjänst i löneklass A 16,

Länsstyrelsen i Norra Karelens län

två tjänster som föredragande i löneklass A 21 och

en notarietjänst i löneklass A 16,

Länsstyrelsen i Vasa län

en notarietjänst i löneklass A 16 samt

Länsstyrelsen i Lapplands län

en tjänst som yngre landssekreterare i löneklass A 21,

en tjänst som föredragande i löneklass A 20 och

två byråfunktionärstjänster i löneklass A 5.

Indras räknat från den 1 november 1989:

Länsstyrelsen i Nylands län

en tjänst som länsråd som är ordförande i länsrätten i löneklass A 28,

en länsrådstjänst i löneklass A 27,

fyra länsrådstjänster i löneklass A 26,

tio tjänster som äldre länsassessor i löneklass A 25,

sex tjänster som yngre länssassessor i löneklass A 24,

en tjänst som äldre landssekreterare i löneklass A 24,

fyra tjänster som yngre länsassessor i löneklass A 23,

en tjänst som yngre landssekreterare i löneklass A 22,

en länsrättssekreterartjänst i löneklass A 22,

tolv tjänster som yngre landssekreterare i löneklass A 21,

sexton tjänster som föredragande i löneklass A 21,

två tjänster som föredragande i löneklass A 20,

tolv notarietjänster i löneklass A 16,

tre notarietjänster i löneklass A 14,

två byråsekreterartjänster i löneklass A 11,

två byråsekreterartjänster i löneklass A 9,

två byråfunktionärstjänster i löneklass A 8,

en vaktmästartjänst i löneklass A 8,

två byråfunktionärstjänster i löneklass A 7,

tre byråfunktionärstjänster i löneklass A 5,

fjorton maskinskrivartjänster i löneklass A 5,

en telefonisttjänst i löneklass A 5 och

en vaktmästartjänst i löneklass A 5,

Länsstyrelsen i Åbo och Björneborgs län

en tjänst som länsråd som är ordförande i länsrätten i löneklass A 28,

två länsrådstjänster i löneklass A 26,

en tjänst som äldre länsassessor i löneklass A 26,

sex tjänster som äldre länsassessor i löneklass A 25,

tre tjänster som yngre länsassessor i löneklass A 24,

en tjänst som yngre länsassessor i löneklass A 23,

fyra tjänster som äldre landssekreterare i löneklass A 23,

en länsrättssekreterartjänst i löneklass A 22,

elva tjänster som yngre landssekreterare i löneklass A 21,

en tjänst som föredragande i löneklass A 21,

fyra tjänster som föredragande i löneklass A 20,

fyra notarietjänster i löneklass A 16,

två notarietjänster i löneklass A 14,

en byråsekreterartjänst i löneklass A 12,

en byråsekreterartjänst i löneklass A 11,

en vaktmästartjänst i löneklass A 9,

två byråfunktionärstjänster i löneklass A 5,

åtta maskinskrivartjänster i löneklass A 5 och

en byråfunktionärstjänst i löneklass A 4,

Länsstyrelsen i Tavastehus län

en tjänst som länsråd som är ordförande i länsrätten i löneklass A 28,

två länsrådstjänster i löneklass A 26,

sex tjänster som äldre länsassessor i löneklass A 25,

fyra tjänster som yngre länsassessor i löneklass A 24,

en länssekreterartjänst i löneklass A 22,

sju tjänster som yngre landssekreterare i löneklass A 21,

tre tjänster som föredragande i löneklass A 21,

en tjänst som föredragande i löneklass A 20,

fyra notarietjänster i löneklass A 16,

en byråsekreterartjänst i löneklass A 9,

sex maskinskrivartjänster i löneklass A 5 och

en byråfunktionärstjänst i löneklass A 5,

Länsstyrelsen i Kymmene län

en tjänst som länsråd som är ordförande i länsrätten i löneklass A 27,

en tjänst som äldre länsassessor i löneklass A 26,

två tjänster som äldre länsassessor i löneklass A 25,

två tjänster som yngre länsasessor i löneklass A 24,

en tjänst som äldre landssekreterar i löneklass A 23,

en länsrättssekreterartjänst i löneklass A 22,

fyra tjänster som yngre lanssekreterare i löneklass A 21,

tre notarietjänster i löneklass A 16,

en notarietjänst i löneklass A 15,

en byråsekreterartjänst i löneklass A 11 och

två maskinskrivartjänster i löneklass A 5,

Länsstyrelsen i St Michels län

en tjänst som länsråd som är ordförande i länsrätten i löneklass A 27,

två tjänster som äldre länsassessor i löneklass A 25,

två tjänster som yngre länsassessor i löneklass A 24,

en länsrättssekreterartjänst i löneklass A 21,

två tjänster som yngre landssekreterare i löneklass A 21,

en tjänst som föredragande i löneklass A 21,

tre notarietjänster i löneklass A 16,

en byråsekreterartjänst i löneklass A 10 och

en maskinskrivartjänst i löneklass A5,

Länsstyrelsen i Kuopio län

en tjänst som länsråd som är ordförande i länsrätten i löneklass A 27,

fyra tjänster som äldre länsassessor i löneklass A 25,

två tjänster som yngre länsassessor i löneklass A 24,

en tjänst som yngre länsassessor i löneklass A 23,

en länsrättssekreterartjänst i löneklass A 21,

två tjänster som yngre landssekreterare i löneklass A 21,

två notarietjänster i löneklass A 16,

en byråsekreterartjänst i löneklass A 12,

en byråfunktionärstjänst i löneklass A 8 och

tre maskinskrivartjänster i löneklass A 5,

Länsstyrelsen i Norra Karelens län

en tjänst som länsråd som är ordförande i länsrätten i löneklass A 27,

två tjänster som äldre länsassessor i löneklass A 25,

två tjänster som yngre länsassessor i löneklass A 23,

en tjänst som yngre ländssekreterare i löneklass A 22,

en länsrättssekreterartjänst i löneklass A 21,

en tjänst som yngre landssekreterare i löneklass A 21,

en tjänst som föredragande i löneklass A 21,

en notarietjänst i löneklass A 16 och

två maskinskrivartjänster i löneklass A 5,

Länsstyrelsen i Vasa län

en tjänst som länsråd som är ordförande i länsrätten i löneklass A 27,

en länsrådstjänst i löneklass A 26,

en tjänst som äldre länsassessor i löneklass A 26,

fyra tjänster som äldre länsassessor i löneklass A 25,

tre tjänster som yngre länsassessor i löneklass A 24,

en länsrättssekreterartjänst i löneklass A 22,

sex tjänster som yngre landssekreterare i löneklass A 21,

två tjänster som föredragande i löneklass A 21,

en notarietjänst i löneklass A 16,

en avdelningssekreterartjänst i löneklass A 14,

en byråsekreterartjänst i löneklass A 11,

en byråfunktionärstjänst i löneklass A 7,

tre maskinskrivartjänster i löneklass A 5 och

fyra byråfunktionärstjänster i löneklass A 5,

Länsstyrelsen i Mellersta Finlands län

en tjänst som länsråd som är ordförande i länsrätten i löneklass A 27,

två tjänster som äldre länsassessor i löneklass A 25,

tre tjänster som yngre länsassessor i löneklass A 23,

en länsrättssekreterartjänst i löneklass A 21,

fyra tjänster som yngre landssekreterare i löneklass A 21,

två notarietjänster i löneklass A 16,

en notarietjänst i löneklass A 15,

en byråsekreterartjänst i löneklass A 11,

en byråfunktionärstjänst i löneklass A 7 och

två maskinskrivartjänster i löneklass A 5,

Länsstyrelsen i Uleåborgs län

en tjänst som länsråd som är ordförande i länsrätten i löneklass A 27,

en tjänst som äldre länsassessor i löneklass A 26,

tre tjänster som äldre länsassessor i löneklass A 25,

två tjänster som yngre länsassessor i löneklass A 24,

en tjänst som yngre länsassessor i löneklass A 23,

en tjänst som äldre landssekreterare i löneklass A 23,

en länsrättssekreterartjänst i löneklass A 22,

fem tjänster som yngre landssekreterare i löneklass A 21,

två tjänster som föredragande i löneklass A 21,

en tjänst som föredragande i löneklass A 20,

tre notarietjänster i löneklass A 16,

en byråsekreterartjänst i löneklass A 9,

två byråfunktionärstjänster i löneklass A 5 och

fyra maskinskrivartjänster i löneklass A 5 samt,

Länsstyrelsen i Lapplands län

en tjänst som länsråd som är ordförande i länsrätten i löneklass A 27,

två tjänster som äldre länsassessor i löneklass A 25,

två tjänster som yngre länsassessor i löneklass A 24,

en tjänst som äldre landssekreterare i löneklass A 23,

en tjänst som yngre landssekreterare i löneklass A 22,

två tjänster som yngre landssekreterare i löneklass A 21,

en länsrättssekreterartjänst i löneklass A 21,

en notarietjänst i löneklass A 16 och

två maskinskrivartjänster i löneklass A 5.

3 §
Befolkningsregistercentralen

Inrättas räknat från den 1 mars 1989:

en utbildningschefstjänst i löneklass A 22,

en specialplanerartjänst i löneklass A 22,

fyra planerartjänster i löneklass A 21,

två planerartjänster i löneklass A 19,

en tjänst som biträdande inspektör i löneklass A 17,

en tjänst som biträdande inspektör i löneklass A 16,

en byråsekreterartjänst i löneklass A 14,

tre byråsekreterartjänster i löneklass A 12,

två tjänster som special-ADB-skrivare i löneklass A 12,

fyra tjänster som ADB-skrivare i löneklass A 12,

tre byråsekreterartjänster i löneklass A 11,

en tjänst som biträdande arkivarie i löneklass A 10,

en byråsekreterartjänst i löneklass A 10,

åtta tjänster som ADB-skrivare i löneklass A 10,

nio byråsekreterartjänster i löneklass A 9,

en expeditionsvaktstjänst i löneklass A 9,

en registerutredartjänst i löneklass A 9,

en vaktmästartjänst i löneklass A 8,

fyra byråfunktionärstjänster i löneklass A 8,

tre byråfunktionärstjänster i löneklass A 7,

en byråfunktionärstjänst i löneklass A 5 och

två maskinskrivartjänster i löneklass A 5.

4 §
Registerbyråerna

Inrättas räknat från den 1 mars 1989:

Nylands län

en tjänst som biträdande inspektör i löneklass A 15,

elva byråfunktionärstjänster i löneklass A 8,

fem byråfunktionärstjänster i löneklass A 7 och

fjorton byråfunktionärstjänster i löneklass A 5,

Åbo och Björneborgs län

en byråfunktionärstjänst i löneklass A 9,

åtta byråfunktionärstjänster i löneklass A 8,

sex byråfunktionärstjänster i löneklass A 7 och

fem byråfunktionärstjänster i löneklass A 5,

Ålands län

en byråfunktionärstjänst i löneklass A 7,

Tavastehus län

en byråfunktionärstjänst i löneklass A 9,

tre byråfunktionärstjänster i löneklass A 8,

två byråfunktionärstjänster i löneklass A 7 och

elva byråfunktionärstjänster i löneklass A 5,

Kymmene län

fem byråfunktionärstjänster i löneklass A 8,

fem byråfunktionärstjänster i löneklass A 7 och

två byråfunktionärstjänster i löneklass A 5,

St Michels län

två byråfunktionärstjänster i löneklass A 8,

en byråfunktionärstjänst i löneklass A 7 och

två byråfunktionärstjänster i löneklass A 5,

Kuopio län

fyra byråfunktionärstjänster i löneklass A 8 och

en byråfunktionärstjänst i löneklass A 5,

Norra Karelens län

en byråsekreterartjänst i löneklass A 12,

en byråfunktionärstjänst i löneklass A 9,

två byråfunktionärstjänster i löneklass A 8 och

två byråfunktionärstjänster i löneklass A 7,

Vasa län

fem byråfunktionärstjänster i löneklass A 8,

två byråfunktionärstjänster i löneklass A 7 och

fem byråfunktionärstjänster i löneklass A 5,

Mellersta Finlands län

sju byråfunktionärstjänster i löneklass A 8 och

två byråfunktionärstjänster i löneklass A 7,

Uleåborgs län

en byråsekreterartjänst i löneklass A 10,

en byråfunktionärstjänst i löneklass A 8,

en byråfunktionärstjänst i löneklass A 7 och

sju byråfunktionärstjänster i löneklass A 5 samt

Lapplands län

en deltidstjänst (55,2 %) som byråsekreterare i löneklass A 11,

en deltidstjänst (55,2 %) som byråsekreterare i löneklass A 10 och

tre byråfunktionärstjänster i löneklass A 5.

5 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989.

Till de tjänster som inrättats genom denna förordning samtidigt som de motsvarande uppgifterna i arbetsavtalsförhållande indragits är i avvikelse från de stadgade behörighetsvillkoren kompetenta, då tjänsten för första gången besätts, de anställda i arbetsförhållande som vid tidpunkten för indragningen sköter den indragna uppgiften.

De tjänster som har inrättats genom denna förordning får första gången besättas utan att de har varit ledigförklarade.

Åtgärder för besättande av de tjänster som inrättats genom denna förordning får vidtas redan före den tidpunkt från vilken tjänsterna är inrättade.

Helsingfors den 29 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Inrikesminister
Jarmo Rantanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.