1371/1988

Given i Helsingfors den 29 december 1988

Förordning om inrättande av vissa tjänster inom utrikesförvaltningen

På föredragning av utrikesministern stadgas med stöd av 6 § 1 mom. statstjänstemannalagen av den 24 oktober 1986 (755/86):

1 §

Sedan riksdagen beviljat för ändamålet erforderliga medel inrättas följande tjänster med grundlön.

2 §

Utrikesförvaltningen:

Inrättas från och med den 1 januari 1989:

en utrikesrådstjänst i löneklassen A 27;

en legationsrådstjänst i löneklassen A 24; samt

en avdelningssekreterartjänst i löneklassen A 14.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989.

Helsingfors den 29 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Utrikesminister
Kalevi Sorsa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.