1370/1988

Given i Helsingfors den 29 december 1988

Lag om ändring av lagen om brand- och räddningsväsendet

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 4 juli 1975 om brand- och räddningsväsendet (559/75) 11 § 1 mom. och 14 § samt

ändras 9 § och 12 § 1 mom. som följer:

9 §

Kommuner kan enligt avtal gemensamt sköta uppgifter som hör till brand- och räddningsväsendet (samarbetsavtal). Avtalet skall anpassas till samarbetsplanen.

12 §

I kommunen skall finnas en brandchefstjänst såsom huvudsyssla. Brandchefen kan även sköta uppgifterna som befolkningsskyddschef eller befolkningsskyddsinstruktör. I kommunen skall vid behov även finnas biträdande brandchefs- och brandinspektörstjänster samt andra tjänster inom brand- och räddningsväsendet och sotartjänster.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

Regeringens proposition 221/88
Lag- och ekonomiutsk. bet. 21/88
Stora utsk. bet. 216/88

Helsingfors den 29 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Inrikesminister
Jarmo Rantanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.