1368/1988

Utfärdat i Helsingfors den 1 december 1988

Inrikesministeriets beslut om överföring av vissa lägenheter och ett område från Hartola kommun till Sysmä kommun

Inrikesministeriet har med stöd av 14 § 2 mom. lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/77) beslutat:

1 §

Från Hartola kommun överförs till Sysmä kommun följande lägenheter och följande område:

1) från Kuivajärvi by hela lägenheterna Laurila 2:7, Rantasuo 2:11, Maijala 2 3:15 och Maijala 1 3:17; samt

2) det vattenområde vid sjön Iso-Mäkäri som framgår av kartan över vattenrågångsförrättningen nr 32522 och som begränsas av de rålinjer som bestäms av rösena nr 1 och 5 samt råpunkten K 24, som antecknats på kartan över nämnda förrättning, samt av lägenhetens Rantasuo 2:11 strandlinje.

2 §

Överföringen föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1990.

Helsingfors den 1 december 1988

Inrikesminister
Jarmo Rantanen

Yngre regeringssekreterare
Kerttu Ilonen-Arjas

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.