1362/1988

Given i Helsingfors den 29 december 1988

Förordning om ändring av militära disciplinförordningen

På föredragning av försvarsministern

upphävs i militära disciplinförordningen av den 16 december 1983 (969/83) 1 § 2 mom., 2 och 3 §§ samt

ändras 1 § 1 mom. som följer:

1 §

Den disciplinäre förmannen för den trupp eller inrättning, inom vilken ett brott är begånget eller inom vilken en för brott misstänkt tjänstgör, ombesörjer att förundersökning görs. Vid behov kan även en högre disciplinär förman ombesörja att förundersökning görs. Den myndighet som ombesörjer förundersökningen är samtidigt undersökningsledare eller förordnar en undersökningsledare. Föreskrifter om tillsättandet av en särskild undersökningsnämnd utfärdas av huvudstaben.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989.

Helsingfors den 29 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Försvarsminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.