1360/1988

Given i Helsingfors den 29 december 1988

Lag om ändring av 13 § skogsförbättringslagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 13 § 1 mom. skogsförbättringslagen av den 13 februari 1987 (140/87) som följer:

13 §

En jordägare som kan beviljas lån får på ansökan i stället för lånet beviljas understöd som uppgår till 25 procent av det lånebelopp som jordägaren avstår från. Sådant understöd kan också beviljas en jordägare som inte kan få lån på grund av att detta skulle bli alltför litet.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

I fråga om skogsförbättringsprojekt som har inletts innan denna lag träder i kraft iakttas de tidigare stadgandena. Ett skogsförbättringsprojekt anses ha blivit inlett när ansökan om planering av projektet eller, när ansökan om planering och finansiering har gjorts samtidigt, då ansökan om detta har lämnats in till skogsnämnden eller till den organisation som under skogsnämndens övervakning planerar projektet.

Regeringens proposition 192/88
Jord- och skogsbruksutsk. bet. 16/88
Stora utsk. bet. 168/88

Helsingfors den 29 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.