1355/1988

Given i Helsingfors den 29 december 1988

Lag om ändring av 7 § lagen om skydd för unga arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut ändras 7 § 1 och 3 mom. lagen den 29 december 1967 om skydd för unga arbetstagare (669/67) som följer:

7 §

Arbetstiden för en ung arbetstagare som har fyllt femton år skall förläggas till en tid mellan klockan 6 och klockan 22.


Utan hinder av 1 mom. får i företag där arbetet ordnats i tre eller flera skift en ung arbetstagare som har fyllt sexton år hållas i arbete nattetid med tillstånd av undantagstillståndssektionen vid arbetarskyddsdistriktets arbetarskyddsnämnd och på de villkor som den bestämmer närmare, om det är nödvändigt för att han skall utvecklas i sitt yrke.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

Regeringens proposition 193/88
Socialutsk. bet. 35/88
Stora utsk. bet. 227/88

Helsingfors den 29 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.