1345/1988

Given i Helsingfors den 29 december 1988

Lag om ändring av 6 § lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut ändras 6 § 4 mom. lagen den 23 december 1981 om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/81) som följer:

6 §

Med yrkessjukdom avses en sjukdom som enligt yrkessjukdomslagen (1343/88) har orsakats av fysikaliska, kemiska eller biologiska faktorer i lantbruksföretagararbete.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

Regeringens proposition 153/88
Socialutsk. bet. 36/88
Stora utsk. bet. 228/88

Helsingfors den 29 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.