1326/1988

Given i Helsingfors den 29 december 1988

Lag om ändring av 7 § lagen om pension för företagare

I enlighet med riksdagens beslut fogas till 7 § lagen den 14 juli 1969 om pension för företagare (468/69), sådant detta lagrum lyder delvis ändrat genom lag av den 8 augusti 1986 (606/86), ett nytt 3 mom., varvid de nuvarande 3 och 4 mom. blir 4 och 5 mom., som följer:

7 §

Om företagarens arbetsinkomst i enlighet med 2 mom. skall höjas med minst en tredjedel eller sänkas med minst en fjärdedel och de omständigheter som inverkar på arbetsinkomsten inte kan anses ha förändrats väsentligt redan tidigare än fyra år före justeringen, anses företagarens verksamhet, trots att den fortgått utan avbrott, efter justeringen fortsätta som en ny period enligt 4 §. Företagarens verksamhet anses dock inte ha avbrutits, om den inte efter justeringen har fortgått fyra månader eller om det inte då pensionsfallet inträffar har förflutit fyra månader från periodens början.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

Denna lag tillämpas på en företagares verksamhet, om den ändring i arbetsinkomsten som avses i lagen sker efter ikraftträdandet.

Regeringens proposition 216/88
Socialutsk. bet. 33/88
Stora utsk. bet. 224/88

Helsingfors den 29 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.