1295/1988

Given i Helsingfors den 29 december 1988

Lag om ändring av lagen om riksdagsmannaarvode

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som stadgas i 70 § riksdagsordningen, ändras i lagen den 30 april 1947 om riksdagsmannaarvode 1 § 2 mom., sådant det lyder i lag av den 31 december 1985 (1110/85), som följer:

1 §

Till en riksdagsman betalas för den tid, för vilken riksdagsmannaarvodet utges, för de extra kostnader som riksdagsmannauppdraget orsakar en ersättning om 33 procent av det i 1 mom. angivna riksdagsmannaarvodet utan ålderstillägg och tidsbestämd höjning. Till en riksdagsman som valts i någon annan valkrets än Helsingfors stads eller Nylands läns valkrets betalas kostnadsersättningen beräknad enligt 45 procent. Om en riksdagsman utöver sin bostad i en annan valkrets än Helsingfors stads eller Nylands läns valkrets för skötseln av sitt riksdagsmannauppdrag har en ägar- eller hyresbostad i Helsingfors, Esbo, Grankulla eller Vanda, betalas kostnadsersättningen beräknad enligt 56 procent. Kostnadsersättningen till en riksdagsman som valts i Nylands läns valkrets beräknas likväl enligt 45 procent om hans bostad, med hänsyn till allmänna land- eller vattenkommunikationer, ligger längre än 30 kilometer från huvudjärnvägsstationen i Helsingfors.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

Lagmotion 112/88
Statsutsk. bet. 86/88
Stora utsk. bet. 213/88

Helsingfors den 29 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.