1294/1988

Utfärdat i Helsingfors den 22 december 1988

Skattestyrelsens beslut om befrielse från förskottsinnehållning på dividend, ränta och vinstandel

Skattestyrelsen har med stöd av 32 § 3 mom. lagen den 28 november 1959 om förskottsuppbörd (418/59), sådant det lyder i lagen den 26 juni 1987 (584/87), bestämt:

1 §

Förskottsinnehållning skall inte verkställas på dividend, ränta eller på vinstandel som placeringsfond betalat, som utbetalas till penninginrättning, försäkrings- eller pensionsanstalt eller till annat samfund eller annan sammanslutning som avses i 4 och 5 § lagen om skatt på inkomst och förmögenhet och som införts i handelsregistret, eller till ett i 21 § lagen om skatt på inkomst och förmögenhet avsett allmännyttigt samfund.

2 §

Om utbetalare av dividend, ränta eller vinstandel i placeringsfond saknar den dividendskatteboksuppgift som avses i 38 § 2 mom. förordningen om förskottsuppbörd (1113/88) eller motsvarande genom direktöverföring erhållen uppgift om förskottsinnehållningen, verkställer utbetalaren förskottsinnehållning på dividend, ränta eller vinstandel i placeringsfond som under tiden 1.1.-31.1.1989 betalats till fysisk person eller inhemskt dödsbo till den del som deras sammanlagda belopp hos en och samma skattskyldig överstiger 2 000 mark.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1989 och genom det upphävs skattestyrelsens beslut den 18 december 1987 (1213/87). Beslutet tillämpas på prestationer som utbetalas den dag då beslutet träder i kraft eller senare.

Helsingfors den 22 december 1988

Generaldirektör
Lauri Honkavaara

Överinspektör
Mirjami Laitinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.