1282/1988

Given i Helsingfors den 29 december 1988

Lag om ändring av lagen om bostadsbidrag

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 4 juni 1975 om bostadsbidrag 18 §, sådan den lyder i lag av den 27 maj 1976 (421/76), samt

ändras 17 §,> sådan den lyder i sistnämnda lag, som följer:

17 §

Kommunerna beviljas statsandel för skötseln av bostadsbidragsärenden i enlighet med lagen om allmän statsandel och allmänna finansieringsunderstöd till kommunerna (1273/88).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter kan vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 134/88
Lag- och ekonomiutsk. bet. 20/88
Stora utsk. bet. 191/88

Helsingfors den 29 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Inrikesminister
Jarmo Rantanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.