1281/1988

Given i Helsingfors den 29 december 1988

Lag om ändring av byggnadslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs 24 a, 24 b, 32 a och 69 §§ byggnadslagen av den 16 augusti 1958

dessa lagrum sådana de lyder, 24 a och 24 b §§ i lag av den 18 december 1981 (922/81), 32 a § i lag av den 9 augusti 1968 (493/68) och 69 § i lag av den 5 augusti 1977 (609/77), samt

ändras 24, 115 och 137 §§,

dessa lagrum sådana de lyder, 24 § i nämnda lag av den 18 december 1981, 115 § ändrad genom nämnda lag av den 5 augusti 1977 och lag av den 16 december 1983 (998/83) samt 137 § ändrad genom lagar av den 30 december 1960, den 31 december 1975 och den 29 december 1983 (536/60, 1081/75 och 1108/83), som följer:

24 §

Kommunerna beviljas statsandel för regionplanläggningsuppgifter som avses i denna lag i enlighet med lagen om allmän statsandel och allmänna finansieringsunderstöd till kommunerna (1273/88).

115 §

För mätning och kartläggning av byggnadsplaneområde beviljas kommunerna statsandel i enlighet med lagen om allmän statsandel och allmänna finansieringsunderstöd till kommunerna.

137 §

För organisering av byggnadsrådgivning och byggnadstillsyn beviljas kommunerna statsandel i enlighet med lagen om allmän statsandel och allmänna finansieringsunderstöd till kommunerna.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

Regeringens proposition 134/88
Lag- och ekonomiutsk. bet. 20/88
Stora utsk. bet. 191/88

Helsingfors den 29 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Inrikesminister
Jarmo Rantanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.