1269/1988

Given i Helsingfors den 29 december 1988

Lag om ändring av 23 § kabelsändningslagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 23 § 4 mom. kabelsändningslagen av den 13 mars 1987 (307/87) som följer:

23 §
Straffstadganden

Vid undersökning av brott som avses i 2 mom. kan husrannsakan som avses i tvångsmedelslagen (450/87) företas utan hinder av 5 kap. 1 § 1 mom. i nämnda lag.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

Regeringens proposition 186/88
Lagutsk. bet. 14/88
Stora utsk. bet. 217/88

Helsingfors den 29 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.