1265/1988

Given i Helsingfors den 29 december 1988

Lag om ändring av 132 § beskattningslagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 132 § 2 mom. beskattningslagen av den 12 december 1958, sådant det lyder i lag av den 23 maj 1980 (361/80), som följer:

132 §

För verkställande av beskattning, skattetillsyn, skatteuppbörd, prövning av besvär över beskattning och väckande av åtal för skattebrott samt för utsökning skall skattedeklarationerna samt andra till skattemyndigheterna inkomna handlingar hållas tillgängliga för en behörig myndighet eller dess ombud. Under de förutsättningar som nämns i 5 kap. 1 § tvångsmedelslagen skall beskattningshandlingarna eller uppgifter som framgår av dessa göras tillgängliga för en anhållningsberättigad tjänsteman även för utredning av andra brott än skattebrott. Åklagaren och polisen har, i enlighet med vad skattestyrelsen närmare bestämmer, rätt att få sådana upplysningar ur beskattningshandlingarna som behövs för att fastställa dagsböters belopp.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

Regeringens proposition 186/88
Lagutsk. bet. 14/88
Stora utsk. bet. 217/88

Helsingfors den 29 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.