1220/1988

Given i Helsingfors den 23 december 1988

Lag om ändring av 8 § lagen om handikappbidrag

I enlighet med riksdagens beslut ändras 8 § lagen den 5 februari 1988 om handikappbidrag (124/88) som följer:

8 §

Om inte något annat följer av denna lag, gäller dessutom i tillämpliga delar på motsvarande sätt 1-1 d, 23, 34-39, 39 b-43, 44-46, 67, 69, 73, 74, 75 och 79-88 a §§ folkpensionslagen samt lagen om bindande av de i folkpensionslagen stadgade pensionerna och understöden vid levnadskostnaderna (348/56).


Denna lag träder i kraft den1 januari 1989.

Regeringens proposition 78/88
Socialutsk. bet. 18/88
Stora utsk. bet. 124/88

Helsingfors den 23 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.