1206/1988

Given i Helsingfors den 23 december 1988

Förordning om ändring av 4 § förordningen om Suomalais-venäläinen koulu benämnda skola

På föredragning av undervisningsministern

upphävs i förordningen den 7 april 1977 om Suomalais-venäläinen koulu benämnda skola (314/77) 4 § 1 mom. 10 punkten, sådan den lyder i förordningen av den 12 juli 1985 (622/85), samt

ändras 4 § 1 mom. 16 punkten, sådan den lyder i nämnda förordning av den 12 juli 1985, som följer:

4 §

På direktionen ankommer:


16) att bevilja ålderstillägg och övriga motsvarande tillägg,Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989.

Helsingfors den 23 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.