1178/1988

Given i Helsingfors den 23 december 1988

Lag om ändring av 3 § lagen om konstnärsprofessurer och om statens konstnärsstipendier

I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 28 november 1969 om konstnärsprofessurer och om statens konstnärsstipendier 3 § 1 och 2 mom., sådana de lyder i lag av den 18 december 1981 (947/81), som följer:

3 §

I statsbudgeten upptas årligen ett anslag av vilket, enligt vad som stadgas genom förordning, till stöd för konstutövares arbete och studier inom olika konstområden utdelas 110 statliga konstnärsstipendier för ett år, 41 stipendier för tre år och 21 stipendier för fem år samt för tryggande av konstutövares arbetsbetingelser 10 långvariga statliga konstnärsstipendier för femton år. Dessutom reserveras ett anslag, som motsvarar minst 50 statliga konstnärsstipendier, för att utdelas såsom projektstipendier för förverkligandet av bestämda arbetsplaner.

Statens konstnärsstipendium motsvarar grundlönen i löneklass A 9.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

Regeringens proposition 137/88
Kulturutsk. bet. 15/88
Stora utsk. bet. 135/88

Helsingfors den 23 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Anna-Liisa Piipari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.