1173/1988

Given i Helsingfors den 23 december 1988

Förordning om ändring av förordningen om farledsavgift

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till handels- och industriministeriets förvaltningsområde ändras 1 § 1 mom. och 2 § 2 mom. förordningen den 16 december 1983 om farledsavgift (1016/83) sådana de lyder i förordning av den 18 december 1987 (1060/87) som följer:

1 §

I inrikesfart erläggs farledsavgift kalenderårsvis som en årsavgift. Avgiften uträknas så att avgiftsenheten, 21 mark 80 penni, multipliceras med det hela tal som anger fartygets nettodräktighet, dock högst med talet 70 000. Ett fartyg i fråga om vilket det hela tal som anger fartygets nettodräktighet understiger 1 000 betalar dock endast hälften av den ovannämnda avgiften.


2 §

Avgiftsenheter för engångsavgift i utrikestrafik:

Isavgiftsklass I A Super I A I B I C II III
Avgiftsenhet mk 3,75 7,50 9,55 10,90 12,25 13,65


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989.

Helsingfors den 23 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.