1170/1988

Given i Helsingfors den 23 december 1988

Lag om ändring av 3 § lagen om hälsovården inom försvarsmakten

I enlighet med riksdagens beslut ändras 3 § 1 mom. lagen den 20 mars 1987 om hälsovården inom försvarsmakten (322/87) som följer:

3 §

Försvarsmakten ansvarar för hälsovården för dem som med stöd av värnpliktslagen (452/50) och lagen om vapenfri tjänst och civiltjänst (132/69) tjänstgör inom försvarsmakten och gränsbevakningsväsendet under deras tjänstgöringstid samt för sådana elever som skall utbildas för militärtjänst vid en militär undervisningsanstalt och som inte står i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande till staten.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

Regeringens proposition 187/88
Försvarsutsk. bet. 5/88
Stora utsk. bet. 196/88

Helsingfors den 23 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.