1106/1988

Given i Helsingfors den 23 december 1988

Lag om ändring av 10 § lagen om utjämningsskatt

I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 23 december 1971 om utjämningsskatt 10 §, sådan den lyder i lag av den 19 december 1987 (968/87), som följer:

10 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972. Den skall tillämpas på varor som utlämnas från tullkontroll den dag då lagen träder i kraft eller därefter, dock före den 1 januari 1990.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

Regeringens proposition 124/88
Statsutsk. bet. 71/88
Stora utsk. bet. 173/88

Helsingfors den 23 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Erkki Liikanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.