1100/1988

Utfärdat i Helsingfors den 15 december 1988

Statsrådets beslut om förutsättningarna för räntestödslån för anskaffande av ägarbostad

Statsrådet har vid föredragning från miljöministeriet med stöd av 3 och 4 §§, 5 § 1 mom. samt 8 § lagen den 20 augusti 1982 om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad (639/82) beslutat:

1 §
Räntestödslånets ränta

Den ränta som penninginrättning bär upp för räntestödslån får överstiga Finlands Banks grundräntebelopp med högst en och en halv procentenhet. Då lånetiden fastställs enligt de bestämmelser som gällde före den 1 januari 1988 får dock den ränta som penninginrättningen bär upp för räntestödslånet överstiga Finlands Banks grundräntebelopp med högst en procentenhet.

2 §
Bostadens skäliga maximipris

Reciprocitetslån eller del därav kan godkännas som räntestödslån endast om priset för den bostad som skall anskaffas inte överstiger följande maximipris, som fastställs enligt den kommun i vilken bostaden finns och enligt bostadens storlek:

Kommun där bostaden finns Bostadens storlek, m2
under 45 mk/m2 45-60 mk/m2 över 60 mk/m2
1. Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla 10 300 9 200 8 300
2. Kervo, Träskända, Nurmijärvi, Kyrkslätt och Tusby 7 900 7 100 6 800
3. övriga kommuner 7 000 6 500 6 200
3 §
Räntestödslånets maximibelopp

Beroende på i vilken kommun bostaden är belägen kan som räntestödslån godkännas endast en så stor del av reciprocitetslånet som följer:

Kommun där bostaden finns Lånets maximibelopp, mk/m2 Lånets maximibelopp, mk
1. Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla 7 000 340 000
2. Kervo, Träskända, Nurmijärvi, Kyrkslätt och Tusby 5 600 300 000
3. övriga kommuner 4 800 280 000
4 §
Kreditreserveringsersättning

Av statens medel betalas åt penninginrättning kreditreserveringsersättning för varje beviljat räntestödslån 0,70 procent av räntestödslånets kapital.

5 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1989, och genom det upphävs statsrådets beslut av den 30 december 1987 om förutsättningarna för räntestödslån för anskaffande av ägarbostad (1237/87).

Helsingfors den 15 december 1988

Miljöminister
Kaj Bärlund

Biträdande avdelningschef
Hannu Junkkari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.