1093/1988

Utfärdat i Helsingfors den 20 december 1988

Finansministeriets beslut om tillämpning av vissa ändringar av de ursprungsregler som skall iakttas i handeln mellan medlemsstaterna i Europeiska frihandelssammanslutningen

Finansministeriet har med stöd av lagen den 21 mars 1973 om de ursprungsregler som skall tillämpas i handeln mellan Republiken Finland och medlemsstaterna i Europeiska frihandelssammanslutningen (243/73) beslutat:

1 §

Besluten nr 13/1988, 14/1988 och 15/1988 av det råd som avses i artikel 32 i konventionen angående upprättandet av Europeiska frihandelssammanslutningen, vilka berör ändringar av ursprungsreglerna och ingår som bilaga till detta beslut, skall tillämpas i handeln mellan Finland och de andra medlemsstaterna i Europeiska frihandelssammanslutningen från och med den 1 januari 1989.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1989.

Helsingfors den 20 december 1988

Minister
Ulla Puolanne

Yngre regeringssekreterare
Sirkka-Liisa Heino

Bilaga

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.